A

Valtuuston päätös: Järvenpää HSL:n jäseneksi 2022

21.10.2019

Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti tänään äänin 35-16, että kaupunki liittyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2022 lähtien. Päätökseen sisältyy ehto, että HSL:n perussopimukseen liitytään, mikäli jäsenyys tuo merkittävän parannuksen Järvenpään ja Helsingin välillä liikennöiviin junavuoroihin.

Päätöstä ja äänestystä edelsi kaupunginvaltuustossa vilkas keskustelu. Puheenvuoroja HSL-jäsenyyden puolesta ja vastaan pidettiin lukuisia, monipuolisesti kantoja perustellen. Jäsenyyden puolustajat perustelivat kantojaan muun muassa joukkoliikenteen palvelutason nostamisella ja kaupungin vetovoiman vahvistamisella. Jäsenyyttä vastustavat puolestaan toivat esiin jäsenyyden kustannukset ja kokemansa epävarmuuden HSL:n palvelulupauksessa.

Äänestyksessä jäsenyyden puolesta olivat kokoomuksen, vihreiden ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät kokonaisuudessaan. Perussuomalaisten valtuustoryhmä oli kokonaisuudessaan jäsenyyttä vastaan. Muissa valtuustoryhmissä jaa- ja ei-äänet jakautuivat.

HSL-jäsenyyden vaikutuksia on selvitetty tämän vuoden aikana Järvenpäässä laajasti. Taloudellisessa selvityksessä Järvenpään HSL-kuntaosuudeksi 2021 on arvioitu 2,1 - 2,2 miljoonaa euroa vuodessa esitetystä junaliikenteen palvelutasosta riippuen. Kun 2,1 miljoonan euron kuntaosuudesta vähennetään Järvenpään nykyisen joukkoliikenteen kulut, on HSL-jäsenyyden kustannus kaupungille 1,4 - 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Suorien kustannusten ohella liittymisellä on arvion mukaan positiivisia vaikutuksia kaupungin verokertymään n. 0,3 miljoonaa euroa. Liittymisellä arvioidaan olevan myös välillisiä positiivisia talousvaikutuksia mm. työvoiman saatavuuden sekä kaupungin houkuttelevuuden kautta.

Liittymisselvityksen perusteella HSL-kuntayhtymään liittyminen vaikuttaa kaupungin joukkoliikenteen palvelutasoon positiivisesti erityisesti ilta-ja viikonloppuliikenteessä. Lisäksi lipputuotteet ja niiden hankkimiskanavat selkiytyvät.

Takaisin