A

Varhaiskasvatuksen tulotiedot toimitettava 31.5 mennessä

19.05.2020

Tulotiedot tarkistetaan toimintakautta 2020-2021 varten. Niiden huoltajien, jotka hyväksyvät korkeimman maksun, tulee ilmoittaa asiasta varhaiskasvatussihteereille sähköpostitse.

Järvenpään kaupunki saa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajien palkkatulotiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä. Perheen tulee toimittaa muut tulotiedot (esim. yrittäjän tuloselvitys, pääoma-, korko- ja osinkotulot, elatustuki, vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki, eläketulot, aikuiskoulutustuki ja työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet) varhaiskasvatussihteereille 31.5.2020 mennessä.

Yksityisessä päiväkodissa palvelusetelillä olevien lasten huoltajien tulee toimittaa tulotietonsa Järvenpään kaupungille palvelusetelin omavastuuosuuden määrittämistä varten. Palvelusetelin omavastuuouuden määrittämistä varten emme voi käyttää tulorekisteriä.

Mikäli huoltajan palkkatulotietoja ei ole tulorekisterissä, eikä tulotositteita toimiteta pyydettyyn määräaikaan mennessä, kaupunki määrää enimmäismaksun. Myöhässä tulleiden tulotietojen perusteella ei oikaista tehtyjä maksupäätöksiä takautuvasti. Toimitettavien tulotietojen tulee olla ajantasaiset (viimeisin palkkalaskelma tai muu todistus maksuihin vaikuttavista tuloista). Tulotositteisiin tulee merkitä lapsen nimi ja varhaiskasvatuspaikka.

Tulotositteet voi toimittaa sähköisesti ja tietoturvallisesti seuraavan linkin kautta: https://turvaposti.jarvenpaa.fi/index.cgi (osoitteeksi: varhaiskasvatussihteerit(at)jarvenpaa.fi). Tulotiedot voi toimittaa myös kirjeitse osoitteeseen: Järvenpään kaupunki/Varhaiskasvatussihteerit, PL 41, 04401 Järvenpää. Toimittaessa tulotiedot itse, on käyntiosoite Yhteiskouluntie 13 (sisäpiha).

Lisätietoa tulotietojen toimittamisesta antavat varhaiskasvatussihteerit:

varhaiskasvatussihteerit(at)jarvenpaa.fi / 040 315 2582 (ma-pe klo 10-11.30)

Takaisin