A

Vastuullisia ympäristötekoja suomalaisessa jätehuollossa

29.12.2015

Kiertokapula suuntaa hyvässä kunnossa kohti vuotta 2016

Vastaanotettavan materiaalin käsittelymenetelmien ja toimintoketjujen kehittäminen siten, että materiaalit saadaan kiertoon yhä tarkemmin leimaa Kiertokapulan tulevaa vuotta. Parhaillaan tutkitaan vaihtoehtoja rakennusjätteen yhä tarkempaan lajitteluun ja hyödyntämiseen.  Ekokemin jätevoimalan yhteyteen ensi vuoden aikana valmistuvan ekojalostamon ansiosta Kiertokapulan toimittamasta, tällä hetkellä kokonaan energiahyödynnettävästä, seka- ja kuivajätteestä voidaan vielä erotella noin puolet hyödynnettäväksi materiaalina.

Kiertokapulan vastaanottamista materiaaleista ohjataan hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana jo tällä hetkellä lähes 90 %. Yhdyskuntajätteen ja erilliskerättävän biojätteen käsittely on Kiertokapulan alueella hyödynnetty jo useamman vuoden ajan joko energiaksi tai bioetanoliksi.

Vanhojen jätepenkkojen sulkeminen vaatii investointeja

Yhtiön toiminnan merkittävänä painopisteenä on sen toiminnan ympäristövaikutusten ennakointi ja hallinta. Yhtiö tutkii, tarkkailee ja raportoi jatkuvasti toimintaansa liittyviä ympäristölainsäädännön mukaisia vaikutuksia. Hyvinkään Kapulan ja Hämeenlinnan Karanojan vanhojen jätepenkkojen sulkemiseen investoidaan ensi vuonna noin 1,5 Me. Investoinnit käsittävät Kapulan jätepenkan pinta- ja reunarakenteiden sekä jätevesijärjestelmän ja jäteveden tasausaltaan rakentamisen sekä Karanojan jätepenkan jätevesijärjestelmän parantamisen. Jätepenkkojen sulkemisurakka on alkanut vuonna 2009 ja kestää vuoteen 2018.

Edellytykset suunnata toimintamme kohti vuotta 2016 ovat kohtuulliset. Yhtiön talous on terveellä pohjalla ja toiminnalliset tavoitteet nähdään mahdollisiksi saavuttaa nykyisellä organisaatiolla. Toiminnan ja palvelujemme kehittämistä mahdollistaa lisäksi Hämeenlinnan kaupungilta vuonna 2015 vuokrattavaksi saatu Karanojan alueen yhteydessä oleva 25 ha:n lisämaa-alue. "Tulevaisuuteen suunnataan kuitenkin tietoisella varauksella, sillä ympäristölainsäädännön tiukkeneminen sekä parhaillaan työn alla oleva jätelain sekä hankintalain muutos aiheuttavat mahdollisesti toteutuessaan merkittäviä muutoksia kuntien vastuulla olevaan jätehuoltoon", toteaa toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Ympäristölainsäädännön kiristyminen ja jäteveron nousu vaikuttavat hintoihin

Kiristyvä ympäristölainsäädäntö, kuten 1.1.2016 voimaan tuleva orgaanisen jätteen loppusijoituskielto ja sen myötä uusien käsittelymenetelmien kehittäminen vaatii niin taloudellisia kuin toiminnallisia voimavaroja. Vuoden alusta jätevero nousee 70 euroon, joka lisää loppusijoituksen kustannuksia entisestään. Tämän johdosta yhdyskunta- ja biojätteen vastaanottohintoja korotetaan 1.1.2016 alkaen 1,9 %. Näin ollen yhdyskuntajätteen vastaanottohinta on 163 euroa/tonni (sis. alv 24 %). Biojätteen vastaanottohinta on 134,10 euroa/tonni (sis. alv 24 %). Punnitusmaksu nousee 12.40 euroon (sis. alv 24 %)/punnitus. Henkilö- ja pakettiautokuormien minimiveloitus säilyy 10 eurossa. Ensi vuoden hinnasto julkaistaan kokonaisuudessaan verkkopalvelussamme osoitteessa www.kiertokapula.fi.  Vuoden 2016 liikevaihtotavoite on 21 Me, joka on samaa tasoa vuoden 2015 liikevaihtoennusteen kanssa.

Kiertokapula on rakentanut 12 osakaskuntansa jätehuollon infran ja palvelut vastaamaan niin ympäristölainsäädännön kuin asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaisia tavoitteita. Yritys toimii täysin tulorahoitteisesti eikä jaa osinkoja omistajilleen.

Kunnissa, joissa Kiertokapula hoitaa jätteenkuljetuksen kunnan puolesta (Hausjärvi, Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Riihimäki, Valkeakoski), jäteastioiden tyhjennyshinnat vahvistaa Jätelautakunta Kolmen Kierto. Hinnoista tiedotetaan asiakkaita erikseen.

Jätelautakunnan vahvistamat kuntakohtaiset jätetaksat löytyvät Jätelautakunnan sivustolta osoitteesta http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Jatehuolto-vesi-energia/Yhteinen-jatelautakunta/Jatteenkuljetus-ja-jatetaksat/ ja Kiertokapulan sivustolta osoitteesta http://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/jatehuolto-eri-kunnissa/

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Mäkinen, puh. 050 404 9370.

 

Takaisin