A

Yleiskaava on viilausta vaille valmis

20.05.2020

Järvenpään yleiskaava 2040:n valmistelun loppusuoralla osallisilla oli mahdollisuus vielä antaa palautetta kaavaehdotuksesta. Palautetta tuli runsaasti – 110 yksittäistä muistutusta, 20 lausuntoa virkamiestahoilta ja yli 100 merkintää karttapalveluun.

Järvenpään yleiskaavaehdotuksen kuulemisvaihe päättyi huhtikuussa. Palautetta tuli aikaisempien vaiheiden tapaan erityisen paljon viherrakenteesta ja oman elinympäristön muuttumisesta.

Asukkaat antoivat palautetta myös erityisesti siitä, onko Pietilän suunnan virkistysalueita tarpeeksi. Muistutuksia annettiin erityisesti Haarajoen aseman eteläpuolelle osoitetusta asumisen reservialueesta sekä mahdollisesta liikenteen yhteystarpeesta, vaikka näiden rakentaminen ei todennäköisesti ole ajankohtaista vielä vuosikymmeniin. Toisaalta lausunnoissa kiitettiin Haarajoen asemanseudun vahvistamista ja moni antoi palautetta, että olemassa olevaa ratayhteyttä pitäisi hyödyntää voimakkaammin.

– Vaikka kaikki palaute ei välttämättä johda yleiskaavaratkaisun muuttamiseen, voi sillä silti olla merkitystä jatkosuunnittelun kannalta, sanoo Järvenpään yleiskaavapäällikkö Hannele Selin.

Kaavan nähtävilläolo onnistui poikkeusoloista huolimatta

Vuorovaikutus on tärkeä osa kaavan yleiskaavan valmistelua. Onneksi kaavaratkaisusta ehdittiin pitää yleisötilaisuus ennen koronarajoituksia ja nähtävilläolo Seutulantalolla järjestettiin normaalisti. Lisäksi vuorovaikutuksen apuna käytettiin uusia sähköisiä välineitä, joita varmasti tullaan jatkossakin hyödyntämään suunnittelun ja viestinnän apuna.

Yhdistysten ja viranomaisten lausuntojen antamista helpotti, kun nähtävilläoloaika oli valmiiksi suunniteltu pidemmäksi kuin lakisääteisesti vaaditaan. Nyt kaikkiin kirjallisesti jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin valmistellaan vastineita. Nimettömänä annettuun karttapalautteeseen otetaan kantaa yleisemmällä tasolla.

Vastineissa perustellaan asia yleiskaavan näkökulmasta ja kerrotaan, miten kaavaehdotusta mahdollisesti muutetaan palautteen pohjalta. Esimerkiksi kaavamerkintöjä voidaan tarkentaa, kaavamääräyksiin voidaan tehdä lisäyksiä tai kaavaselostusta voidaan täydentää.

Kaavan kokonaisratkaisu ei kuitenkaan enää muutu, eikä kaavaehdotusta todennäköisesti ole tarpeellista asettaa uudelleen nähtäville. Yksittäisissä tapauksissa, joissa kaavaratkaisun muuttaminen vaikuttaa yksityiseen etuun, on kaupunki vielä yhteydessä maanomistajiin kesän aikana.

Saadut muistutukset ja lausunnot sekä kaavan valmistelijoiden laatimat vastineet käsitellään yleiskaavan hyväksymiskäsittelyn yhteydessä syksyllä 2020.

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö Hannele Selin, puh. 040 315 2432, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin