A

Ainolassa aloitetaan metsänhoitotyöt ja puutarhan uudistaminen tavoitteena Sibeliusten aika

18.03.2018

Jean ja Aino Sibeliuksen kotitalossa Ainolassa aloitetaan 19.3.2018 metsän- ja maisemanhoitotyöt. Museokohteessa yleisöturvallisuus on erityisen tärkeää, joten alueelta karsitaan tutkimuksissa huonokuntoisiksi ja vaarallisiksi todettuja puita.  Alueelle myös istutaan uusia puita ja tavoitteena on vuosien mittaan palauttaa alueelle terve sekametsä. Maisemanhoidon tavoitteeksi on asetettu puutarhan ja metsän palauttaminen Sibeliusten aikaan.

Selvitykset ja suunnitelmat taustalla

Metsän ja puutarhan uudistustyöt perustuvat alueen maisemanhoitosuunnitelmaan, luontoselvitykseen ja puiden kuntotutkimukseen.

Ainolan puusto on päässyt huonoon kuntoon aikaisempina vuosikymmeninä puutteellisten resurssien vuoksi.  Vuonna 2014 Ainola siirtyi Senaatti-kiinteistöjen hallintaan ja alueelle laadittiin maisemanhoitosuunnitelma historiaselvityksineen.  Puiden kuntotutkimus ja alueen luontoselvitys tehtiin vuonna 2017.  Luontoselvityksessä ei havaittu erityisen harvinaisia lajeja.  Alueen linnusto on kuitenkin rikasta ja piharakennusten takana oleva alue on lepakoille tärkeää ruokailumaastoa. Luontoselvityksessä suositellaan jättämään lahopuuta maahan ja kolopuita pystyyn.

Maisemanhoidon tavoitteena Sibeliusten aika

Maisemanhoidon tavoitteeksi on asetettu puutarhan ja metsän palauttaminen Sibeliusten aikaan. Puutarhasta poistetaan museoaikaiset kasvilajit ja
kukkapenkit palautetaan pääasiassa 1950- ja 1960-lukujen asuun.  Ainolan metsä on aikalaislähteiden ja valokuvien perusteella ollut huomattavasti
hoidetumpaa kuin nykyään.

Tänä keväänä tehtävissä töissä kaadetaan noin 50 yksittäin valittua puuta maisemanhoitosuunnitelman ja kuntotutkimuksen perusteella. Tavoitteena on
turvata päärakennuksen ympäristö ja polku ns. Temppelille, jossa Sibelius mielellään istui luonnosta nauttien. Seuraavina vuosina töitä jatketaan
metsässä, jotta sinne saataisiin muodostettua yleisölle turvallinen metsäreitti.

Vuoden 2018 aikana uudistetaan myös pysäköintialueelle päin oleva kuusiaita, joka on kärsinyt mm. juuristoalueella tehdyistä kaivutöistä.
Kuusiaitaa jatketaan portin toisellekin puolelle. Samassa yhteydessä uusitaan portti ja aita.

Metsänhoidon urakoitsijana toimii Future Forest Oy.  Ainolan maisemanhoitosuunnitelman historiaselvityksineen on laatinut Maisema-arkkitehtuuritoimisto Näkymä Oy. Työn ohjaamiseen ovat osallistuneet myös Ainolan restaurointiarkkitehti Simo Freese, Museovirasto ja Ainolasäätiö.

Lisätietoja:
Rakennuttajapäällikkö Selja Flink,
selja.flink@senaatti.fi<mailto:selja.flink@senaatti.fi>
Museonjohtaja Hanne Selkokari,
hanne.selkokari@ainola.fi<mailto:hanne.selkokari@ainola.fi>

 

Takaisin