A

Järvenpäässä halutaan jatkaa liikkuvan koulun oppeja

15.04.2019

Liikkuvan koulun periaatteita on viety läpi Järvenpään peruskouluissa nyt kolme vuotta. Hankerahoituksen loppuessa on aika koota yhteen hyviä käytänteitä jatkoa varten.

Olemme avanneet MunJäkeen kyselyn, johon toivotaan vastauksia peruskoululaisten vanhemmilta ja koululaisilta. Kysely on lyhyt ja sen täyttäminen vie alle viisi minuuttia. Vastausaikaa on 29.4. asti.

Vastatkaa kyselyyn MunJäke-sovelluksessa mobiilissa tai verkkoversiossa: www.munjake.fi

Liikkuva koulu osallistaa ja liikuttaa

Liikkuvassa koulussa on tärkeää oppilaiden osallisuus, istumisen vähentäminen, oppimisen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä, välitunneilla liikkuminen ja koulumatkojen kulkeminen omin lihasvoimin. Jokainen koulu on toteuttanut ja toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Järvenpäässä halutaan juurruttaa hankkeen aikaisia hyviä käytänteitä ja jatkaa fyysisesti aktiivisemman toimintakulttuurin kehittämistä kouluissamme. Toivomme myös peruskoululaisten huoltajilta näkemystä liikkuvamman koulupäivän toteutuksen näkymisestä tähän asti ja tästä eteenpäin.

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat koululaisten aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Ohjelman johtamisesta ovat vastanneet opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lisätietoja

Jyri Marjamäki, hankekoordinaattori, puh. 040 315 2407, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi 
Liikkuva koulu Järvenpäässä -hanke: www.harrastekipinajarvenpaa.fi
Liikkuvan koulun verkkosivut: www.liikkuvakoulu.fi

Takaisin