A

Hulevesirakenteiden rakentaminen tulevan Ainolan aluekeskuksen eteläosiin

08.02.2019

Järvenpään kaupunkitekniikka aloittaa Järvenpään kaupungissa, Ristinummen kaupunginosaan sijoittuvien huleveden viivytykseen tarkoitetun Venematkanpuiston (VL-3) rakentamista.

Vesipisaroiden puiston (VL-3) ja Venematkanpuiston (VL-3) puistoalueet sijoittuvat Ainolan aluekeskuksen alueelle ja rajautuvat pohjoisessa ja idässä Poikkitien yritysalueeseen, etelässä nykyiseen peltoalueeseen n. 70 m Matinkujasta etelään ja lännessä Horsmatiehen.

Työt alueella aloitetaan viikolla 7 ja ne valmistuvat vuoden loppuun 2019 mennessä. Tänä vuonna toteutetaan Venematkanpuisto ja kevyenliikenteenväylä.

Työ sisältää maaleikkausta, rakennekerrosten täyttö- ja tiivistystöitä, vihertöitä, vesihuoltotöitä sekä valaistuksen rakentamista.

Rakentaminen tulee aiheuttamaan haittaa liikenteelle. Liikenteen ohjaus toteutetaan työvaiheiden vaatimassa laajuudessa.

Yhteyshenkilö työmaalla:
Työmaan etumies Veijo Riikonen puh. 040 315 3786

Kohteen rakentamiseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa:
työteknikko Jari Kemi puh. 040 315 2438
jari.kemi@jarvenpaa.fi

Kartta

Takaisin