A

Järvenpään yleiskaava 2040 nostaa esiin asemanseudut ja luontoarvot

24.04.2019

Kaupunkilaiset voivat vaikuttaa yleiskaavaluonnokseen monin eri tavoin 24.4.–25.5.

Järvenpään alueen rakentaminen keskittyy lähivuosina erityisesti kaupungin keskustaan ja asemanseuduille. Etenkin Ainolan ja 2030-luvulla myös Haarajoen ja Saunakallion asemanseudut kehittyvät.

Uusia asumisalueita on kaavoitettu myös Vanhankylän Stålhanentien varteen, Terholan asuinalueen laajentumisalueelle sekä jo edellisessä yleiskaavassa osoitetuille asuinrakentamisen alueille. Hyvä liikenteellinen sijainti on tärkein tekijä, kun tulevaisuuden työpaikka-alueita suunnitellaan.

Yleiskaava on koko Järvenpäätä koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Luonnosvaiheeseen edenneessä yleiskaavaprosessissa tarkastellaan kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka. Kahdenkymmenen vuoden sisällä Järvenpäässä on arviolta noin 60 000 asukasta ja 15–17 000 työpaikkaa. Yleiskaavan suunnittelualue sisältää koko Järvenpään kaupungin lukuun ottamatta keskustan osayleiskaavan 2030 aluetta.

Virkistys- ja luontoarvot esille aiempaa monipuolisemmin

Kaavassa on varattu alueita myös virkistykseen, urheilutoiminnoille ja luonnonsuojeluun. Nykyiseen yleiskaavaan verrattuna luontoarvot näkyvät kaavaratkaisussa monipuolisemmin. Uusia luonnonsuojelualuevarauksia on muun muassa Vanhankyläniemen ja Isokydönpuron varressa.

– Virkistys- ja luontoalueilla on tärkeä merkitys asukkaiden hyvinvoinnille ja kasvavassa kaupungissa elinympäristön viihtyisyys korostuu, sanoo yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin.

Myös kulttuuriympäristölle ja yhdyskuntatekniselle huollolle on oma oikeusvaikutteinen karttansa. Kulttuuriympäristön merkinnöillä vahvistetaan kulttuurihistoriallista perintöä osoittamalla merkittävimmät suojellut tai suojelua tarvitsevat kohteet ja alueet. Yhdyskuntateknisen huollon karttaan on lisätty uusi, ohjeellinen jätevesiviemäri, joka vastaa Haarajoen alueen kehittymiseen ja kasvavan asukasmäärän jätehuoltoon.

Vaikuta yleiskaavaan toukokuun loppuun mennessä

Yleiskaavaratkaisun ensimmäinen esittely- ja yleisötilaisuus pidetään Seutulantalolla (Seutulantie 12) torstaina 25.4. klo 17.30–19. Yleiskaavan asiakirjat ja valmistelumateriaalit sekä yleisötilaisuuksien aikataulut löytyvät verkkosivuiltamme.

Palautetta ja kirjallisia mielipiteitä voi lähettää yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 24.4.–24.5.2019 osoitteeseen: tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi. Palautetta kaavaratkaisun hyvistä ja huonoista puolista voi jättää myös kartalle kohdistettuna osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/6024/

Kaavaluonnoksesta saatavan palautteen ja tarkempien vaikutusten arviointien perustella valmistellaan kaavaehdotus. Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan vuoden 2020 lopulla.

Lisätietoja:

Hannele Selin, yleiskaava-asiantuntija, puh. 040 315 2432, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja puh. 040 315 2005, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

Takaisin