A

Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin – Järvenpäästä parempi pyöräilykaupunki

10.05.2019

Järvenpään kaupunginhallitus hyväksyi 24.4. kokouksessaan Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman. Kaupunginhallituksen päätöksen pohjalta pyöräily tulee painottumaan aiempaa enemmän Järvenpään kaupungin kehittämisessä.

– Suunnitelman hyväksyminen käynnistää pyöräliikenteen pitkäjänteisen kehittämisen, jonka avulla pyöräilyn asemaa nostetaan kaupungin liikennesuunnittelussa. Paremman pyöräily-ympäristön kautta halutaan nostaa pyöräilyn suosiota entisestään, toteaa kaavoitusjohtaja Sampo Perttula.

Kävely ja pyöräily ovat ekologisia, terveellisiä ja edullisia tapoja liikkua. Pyöräily soveltuu liikkumismuotona hyvin Järvenpään tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Järvenpääläisistä 86 prosenttia asuu alle kolmen kilometrin päässä keskustasta. 37 prosentilla työ- tai opiskelumatka on alle tuon kolmen kilometrin. Kun pyöräilyolosuhteita kehitetään, uskotaan yhä useamman järvenpääläisen jättävän auton kotiin kaupungin sisäisillä lyhyillä matkoilla.

Järvenpään kaupungin tulevaisuus- ja visiokuvissa linjataan, että Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja on tulevaisuudessa aito pyöräilykaupunki. Järvenpääläiset puolestaan näkevät pyöräilyolosuhteiden kehittämisen yhdeksi tärkeimmistä kaupungin ympäristötyön painopisteistä (asukaskysely 2018). Pyöräliikenteen kehittämisen tahtotilaa kuvaa se, että 40 valtuutettua allekirjoitti vuonna 2018 Järvenpäästä todellinen pyöräilykaupunki -valtuustoaloitteen.

Valtuustoaloitteen pohjalta pyöräilyn kehittämiseen tartuttiin toden teolla ja kehittämistyötä varten perustettiin poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä oli laatia Järvenpäälle pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelma sai Väylävirastolta (entinen Liikennevirasto) liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään periaatteet mm. pyöräliikenteen tavoiteverkosta, järjestelyperiaatteista erilaisissa liikenneympäristöissä, pyöräpysäköinnistä, kunnossapidosta ja seurannan kehittämisestä. Lisäksi suunnitelmaan on kirjattu pyöräliikenteen kehittämisen jatkoaskeleet.

Kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen ohjaavana suunnitteluperiaatteena on pyöräilyn erottaminen jalankulusta omaksi kulkumuodokseen. Pyöräliikenteen kehittämisen tulevien toimenpiteiden vaiheistus päätetään käytännössä kaupungin 10-vuotisen investointiohjelman käsittelyn yhteydessä. Lähtökohta on, että pyöräliikenteen kehittämiselle varataan vuositasolla riittävät määrärahat. Jatkossa pyöräilyn kehittämisestä vastaa eri toimialojen edustajista koostuva koordinointiryhmä.

– Tähtäämme siihen, että pyörällä liikkuminen on vaivatonta, selkeää, sujuvaa ja turvallista. Laajan kehittämissuunnitelman laatiminen antaa mahdollisuudet johdonmukaiselle ja tavoitteelliselle kaupunkiympäristön suunnittelulle, myös pyöräilyä koskien, kertoo liikenneinsinööri Timi Veikkolainen.

Pyöräilyn kehittämissuunnitelma

Lisätietoja:
Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, puh. 040 315 2005
Timi Veikkolainen, liikenneinsinööri, puh. 040 315 2617
Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, puh. 040 315 2282

etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin