A

Hyvinvointilautakunta jakoi avustuksia järjestöille ja yhdistyksille

14.05.2019

Järvenpään hyvinvointilautakunta päätti 9.5. kokouksessaan hyvinvointi-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-avustuksista.

Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jakaneet sote-avustuksiin vuosittain 50 000 euroa. Keski- Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Keusote) aloitettua toimintansa vuoden alusta on ko. avustusten jako siirtynyt hyvinvointilautakunnan jakamiksi hyte-avustuksiksi.

Lautakunta päätti jakaa avustuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen alla olevan jaottelun mukaisesti. Lisäksi lautakunta jätti jakamatta 7 800 euroa, jotka on julistettu haettaviksi 28.5.2019 mennessä.

Eläkeläisyhdistykset: 4 592 euroa

 • Järvenpään eläkeläiset ry 279 euroa
 • Järvenpään kansalliset seniorit ry 1 368 euroa
 • Järvenpään eläkkeensaajat ry 1 589 euroa
 • Eläkeliitto Järvenpään yhdistys ry 905 euroa
 • Keski-Uudenmaan työkyvyttömyyseläkkeesaajat ry 248 euroa
 • Träskenda seniorer rf 203 euroa

Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset: 11 500 euroa

 • Järvenpään Sotaveteraanit ry 4 000 euroa
 • Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään seudun jaos 3 000 euroa
 • Järvenpään Rintamaveteraanit ry 4 500 euroa

Muut yhdistykset: 26 100 euroa

 • Setlementti Louhela ry 15 000 euroa
 • Järvenpään Siskot ja Simot ry 5 000 euroa
 • Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry 900 euroa
 • Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys Tuumi ry 300 euroa
 • Keski-Uudenmaan Mielenterveysseura ry 300 euroa
 • Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Keski-Uudenmaan osasto 700 euroa
 • Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten tuki ry 1 000 euroa
 • Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry 1 500 euroa
 • Järvenpään A-kilta ry 900 euroa
 • Vantaan sovittelijat ry 200 euroa
 • Äidit irti synnytysmasennuksesta ry 300 euroa

Lautakunta päätti jakaa nuorisotoimintaan varatun 30 000 euron avustusmäärärahan vuodelle 2019 toiminta-avustusmäärärahaan (26 200 euroa) ja kohdeavustusmäärärahaan (3 800 euroa). Kohdeavustusmäärärahan jakaa hakemusten pohjalta nuorisopalveluiden päällikkö.

Toiminta-avustukset nuorisotoimintaan:

 • Partiolippukunta/Järvenpään Metsänkävijät ry 4 200
 • Järvenpään Nuorisoseura ry 1 000
 • Järvenpään Vesaiset ry 2 400
 • Setlementti Louhela ry/Lapsi- ja nuorisotyön yksikkö 4 900
 • Partiolippukunta/Järvenpään Kiehiset ry 5 900
 • Järvenpään Nuoret Kotkat ry 2 800
 • Partiolippukunta Järvenpään Scoutit ry 5 000

Kulttuurin kohdeavustuksiin osoitettiin 13 600 euroa. Kohdeavustukset jaetaan myöhemmin kulttuurijohtajan päätöksellä.

Kulttuuriavustukset:

 • Järvenpään teatteri ry 37 400
 • Meidän festivaali 24 500
 • Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry 25 500
 • Värinää ry 7 000

Liikunta-avustuksia jaettiin 85 000 euroa. Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti liikuntatoiminta-avustusten jakamisesta päättää hyvinvointilautakunta.

Katso myös: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelujen toiminta-avustusten uudelleen hakeminen

Lisätietoja:

Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja , puh. 040 315 3300
Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, puh. 040 315 2244
Anu Puro, nuorisopalveluiden päällikkö, puh. 040 315 2223
Tony Konkola, liikuntapäällikkö, puh. 040 315 2062

Takaisin