A

Ehdotus lausunnoksi: Järvenpää toivoo Tuusulalta Ristikydön voimakkaampaa kehittämistä yhteistyössä

24.05.2019

Järvenpään kaupunginhallitus päättää kokouksessaan maanantaina 27.5. lausunnosta, jonka kaupunki antaa naapurinkuntansa Tuusulan yleiskaavaan 2040.


Jos kaupunginhallitus päättää asiasta esityksen mukaisesti, keskitytään Järvenpään lausunnossa kahden kunnan rajapintoihin. Erityisesti Järvenpää haluaa kiinnittää huomiota kaupungin eteläpuolella sijaitsevaan Ristikydön alueeseen.
Lausuntoehdotuksessa todetaan, että Tuusula ja Järvenpää ovat tehneet hyvää yhteistyötä Ristikydön alueen suunnitteluvalmiuksien nostamiseksi.


"Järvenpään kaupunki on jatkossakin valmis edistämään alueen kehittämistä ja kannustaa Tuusulaa aloittamaan alueen osayleiskaavan valmistelun," lausuntoehdotus jatkuu.


Tuusulan yleiskaavaehdotuksessa Ristikydön alueen merkintä on Res 1., "Uusi asemanseutuun tukeutuva tiivis taajamatoimintojen reservialue". Järvenpään lausuntoehdotuksen mukaan merkintää voisi tarkentaa hyvän yhdyskuntarakenteen kehittymistä tukevaan suuntaan. Ristikydön aseman rakentamista ei ole aikataulutettu. Alueen kehittäminen ei Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen mukaan enää vaadi päätöstä aseman rakentamisesta.


"Olisi toivottavaa, että alueen tarkempaa suunnittelua ja toteutusta voidaan aloittaa erityisesti kuntien rajoilla jo ennen uuden aseman rakentamista," Järvenpään lausuntoehdotus linjaa.

Takaisin