A

Järvenpään HSL-selvitys valmistui päätöksenteon pohjaksi

29.05.2019

Järvenpään HSL-selvitys (pdf)

Järvenpäässä tutkitaan mahdollisuutta liittyä HSL-alueeseen. HSL ja Järvenpään kaupunki tilasivat mahdollisen jäsenyyden vaikutuksia puntaroivan selvityksen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijayritykseltä Strafica Oy:ltä. Selvitys on nyt valmistunut.

Selvitys menee tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen 3.6. Tarkemmin kaupunginhallitus käsittelee raporttia kesäkuun viimeisessä kokouksessaan 17.6.

- Silloin päätetään valtuustoryhmiltä tulevan palautteen perusteella, onko tarvetta muille selvityksille vai antaako raportti riittävät tiedot tehdä syksyllä asiasta päätös Järvenpään kaupunginvaltuustossa. Ennen esitystä eri tahoja kuullaan asiasta joka tapauksessa laajasti ja muodostan oman kantani vasta tämän jälkeen, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen sanoo.


Aikaisin mahdollinen ajankohta mahdolliselle jäsenyydelle on tammikuu 2021.


Selvityksessä puntaroidaan mahdollisen HSL-jäsenyyden vaikutuksia muun muassa eri käyttäjäryhmien ja kustannusvaikutusten kannalta. Selvityksen mukaan mahdollisen HSL-jäsenyys yksinkertaistaisi joukkoliikenteen lippujärjestelmää Järvenpäässä. Joillakin yhteysväleillä lippujen hinnat kuitenkin nousisivat. Myös HSL:n alennuskäytännöt poikkeavat VR:n ja Järvenpään nykyisen sisäisen liikenteen käytännöistä, mikä nostaisi hintoja joissakin lipputyypeissä ja kohderyhmissä, mutta laskisi niitä toisissa.


HSL-alue on jaettu eri palvelutasoluokkiin. Kunta voi itse päättää oman alueensa palvelutasoista, koska se vaikuttaa suoraan rahoitustarpeeseen. Järvenpää ja HSL ovat luonnostelleet mahdollisen jäsenyyden palvelutasoluokkia ja bussiliikenteen rakennemallia. Selvityksessä esitetty liikennöinti yhtenäistäisi Järvenpään sisäistä liikennettä ja kytkisi sen osaksi HSL:n Tuusulan ja Sipoon suunnan linjastoja.

Junaliikenteen kehittämisen osalta selvityksessä on tarkasteltu kahta eri mallia:


- Vaihtoehto 1: Nykytyyppinen junaliikennetarjonta, jossa Järvenpää HSL:n jäsenenä osallistuu R-junan kustannuksiin.
- Vaihtoehto 2: Kehitetty tarjonta, jossa HSL liikennöi R-junien lisäksi junaliikennettä Järvenpäähän. Vuorot lisääntyisivät neljään tunnissa arkisin aikavälillä 6-19 ja lauantaisin 9-18. Lisätyn liikennöinnin toteutumisen mahdollisuuksiin vaikuttavat ratkaisevasti ratakapasiteetti ja junakaluston saatavuus.


Selvityksessä on avattu mahdollisen HSL-jäsenyyden kustannuksia Järvenpään kaupungille. Liittymisvaiheen kertaluonteinen peruspääomamaksu olisi Järvenpään osalta noin 295 000 euroa. HSL rahoittaa toimintansa pääosin lipputuloilla ja jäsenkuntien maksamilla kuntaosuuksilla. Kuntaosuus määrittyy lipputulojen, joukkoliikenteen operointikustannusten sekä yleis- ja infrakustannusten perusteella. Järvenpään HSL-kuntaosuudeksi 2021 on arvioitu 2,1 miljoonaa euroa vuodessa junaliikenteen vaihtoehdossa yksi. Tihennetyn junaliikenteen vaihtoehdossa kuntaosuus nousisi 2,2 miljoonaan euroon. Kun kuntaosuudesta vähennetään Järvenpään nykyisen joukkoliikenteen kulut, olisi HSL-jäsenyyden kustannus kaupungille 1,5 - 1,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Takaisin