A

Valtuusto hyväksyi Järvenpään strategian päämäärät

11.06.2019

Tiedote 11.6.2019

Uusi kaupunkistrategia rakentuu viidentoista toiminnallisen päämäärän ympärille. Päämäärille asetetaan mittarit.

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen korosti päämäärien esittelyssä talouden tasapainottamista monin keinoin.

Talouden tasapainottamiseen vastaa esimerkiksi Skaalautuvat investoinnit -päämäärä, jonka perusteella kaupungin investointipäätökset tehdään jatkossa muun muassa elinkaari- ja kokonaiskustannusten sekä niiden takaisinmaksuajan perusteella.

– Kun korjataan taloutta, tarvitaan uusia valintoja. Pitää määrittää se liikkumavara, missä voidaan toimia. Palveluiden heikentäminen tai verojen kiristäminen on kuitenkin viimeinen vaihtoehto.

Strategisia päämääriä pidettiin laajoina ja niiden onnistumista mittaavien mittareiden huolellista kehittämistä tärkeänä. Avoin hallinto ja osallisuus nousevat esiin useissa kohdissa, mille valtuusto antoi yksiselitteisesti kiitoksensa. Keskustelua syntyi strategiaan kirjatuista hiilineutraalin kaupungin tavoitteista.

Valtuusto hyväksyi strategiset päämäärät sekä niiden tiivistelmät sekä merkitsi tiedoksi mittareiden valmistelutilanteen. Mittarit vahvistetaan osana talousarvioprosessia. Aiemmin hyväksyttyihin strategian kuuteen tulevaisuuskuvaan tehtiin päivitys.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli Järvenpään sähköistä hyvinvointikertomusta viime vuodelta.

Terveydenedistämisaktiivisuus on Järvenpäässä hyvää. Uusia toimintamalleja, matalan kynnyksen palveluita ja yhteistyön tiivistämistä sote-palveluiden kanssa tulee kuitenkin kehittää. Valtuusto hyväksyi Hyvinvointikertomuksen 2018.

Lisäksi valtuusto päätti muuttaa vuoden 2019 talousarviota niin, että Harjulan uudet päiväkoti- ja kouluhankkeet yhdistetään ja määrärahavarausta lisätään 5,2 miljoonalla, jolloin yhteisbudjetti on 21,2 miljoonaa euroa.

Valtuusto hyväksyi palvelualueiden vastaukset kahteen valtuustoaloitteeseen – aloitteisiin kulttuuriavustusten myöntämisen kriteerien muuttamisesta sekä koulurauha-asiamiehen nimittämisestä.

Strategiset päämäärät

Lisätietoja:

• Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen, puh. 050 557 9092
• Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 315 2230
• Valtuuston kokouspäätökset voi lukea pöytäkirjan valmistuttua verkkosivuiltamme: Hallinto ja päätöksenteko - Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
• Kokouksen voi katsoa jälkikäteen tallenteena: https://julkinen.fi/events/1330

 

Takaisin