A

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät nyt Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän verkkosivuilta

14.08.2019

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta. Jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Keusoten tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään kuuluvien jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät nyt keskitetysti Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän verkkosivulta osoitteesta www.keski-uudenmaansote.fi. 

Keusote täydentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja syksyn aikana omilla sivuillaan. Uudelleenohjaamme palveluja Järvenpään verkkosivuilta Keusoten sivuille vaiheittain sitä mukaa kun tiedot siellä päivittyvät.

Avopalvelut

vastaavat terveysasemien vastaanottotoiminnasta ja suunterveydenhuollon palveluista.

Henkeä ja terveyttä uhkaavissa hätätilanteissa soita 112! (esim. kova rintakipu, hengenahdistus, kouristelu, tajuttomuus, halvausoireet)

Kiireellistä hoitoa tarvitaan tilanteissa, joissa ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta tilanne vaatii hoitoa vuorokauden sisällä.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Kun otat yhteyttä terveysasemalle, terveydenhoidon ammattihenkilö arvioi tarvitsemasi hoidon ja kiireellisyyden. Hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta saat kontaktin siihen ammattihenkilöön, joka parhaiten pystyy auttamaan tilanteessasi.

Hammaslääkäripäivystykseen hakeudutaan, kun tarvitset kiireellistä hoitoa. Hammashoito tarjoaa palveluita eri ikäryhmille ja niihin varataan aika hammashoidon ajanvarauksesta.

Röntgenpalvelut (HUS Kuvantaminen) sisältävät muun muassa luuston- ja keuhkojen röntgenkuvauksen sekä ultraääni- ja mammografiatutkimukset, jotka tehdään HUS Kuvantaminen toimipisteissä.

Laboratoriotutkimukset tehdään HUSLAB näytteenottopisteissä.

Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut

Kuntoutuspalvelut sisältävät fysioterapia-, toimintaterapia- ja puheterapiapalvelut.

Apuvälinepalvelut sijoittuvat kuntayhtymän alueen terveyskeskuksiin. Hyvinkään apuvälinepalvelupiste toimii Hyvinkään sairaalassa.

Hoitotarvikkeet tilataan sähköisellä lomakkeella tai puhelinpalvelulla. Hoitotarvikkeiden tilaus- ja toimituskäytännöt vaihtelevat vielä kunnittain.

Sairaalapalvelut

Terveyskeskussairaaloiden akuuttiosastot tarjoavat lyhytaikaista osastohoitoa. Potilaat tulevat osastolle terveyskeskuksen kiirevastaanotoilta ja erikoissairaanhoidon päivystyksistä tai osastoilta.

Alueellinen kotisairaala tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa potilaan kotona. Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä esim. akuuttivastaanotoilta ja erikoissairaanhoidon päivystyksestä tai osastoilta.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluihin kuuluvat kotona asumista tukevat palvelut kuten kotihoito, ympärivuorokautinen hoito kuten palveluasuminen ja laitoshoito, omaishoito ja päivätoiminta. Apua ja neuvoja erilaisiin tilaisiin saat asiakasohjauksen kautta.

Vammaisten palvelut

Vammaispalveluihin kuuluu asiakkaiden ohjaus ja neuvonta vammaispalvelulain mukaisista palveluista sekä palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelman mukainen sosiaalityö ja –ohjaus.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lapsiperheiden palveluihin kuuluvat neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä nuorisoasemat.

Lastensuojelun kautta hoidetaan lastensuojeluilmoitukset, avo-, sijais- ja jälkihuolto.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Aikuisten mielenterveys- päihde- ja sosiaalipalveluissa palveluita tarjotaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palveluihin kuuluvat neuvonta, kuntoutus, tuki toimeentuloon ja taloudenhallintaan liittyvissä asioissa sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

 

Takaisin