A

Järvenpään Vesi uusii vesitornin putkistoja viikkojen 38 - 39 aikana

05.09.2019

Järvenpään Vesi uusii yhdessä Keski-Uudenmaan Veden kanssa Järvenpään vesitornin alakerran kellaritilassa olevia putkistoja. Putkien uusimisen yhteydessä asennetaan desinfiointiin käytettävä UV-valolaitteisto, jolla varmistetaan vesitornin veden laatu. Vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla eli vesijohtoon ei lisätä mitään kemikaaleja. UV-säteily on modernissa vedenkäsittelyssä turvallinen ja luotettava desinfiointimenetelmä.

Vesitorni ei ole käytössä asennustyön aikana. Vedenjakelu hoidetaan katkoksen aikana Keski-Uudenmaan Veden verkostoautomaatiolla, joten vedenjakelun keskeytystä ei asennuksen takia tule. Keski-Uudenmaan Vesi toimittaa Järvenpäähän tulevan talousveden.

Järvenpäässä saattaa Vesitornin ollessa poissa käytöstä esiintyä virtaussuuntien muutosten aiheuttamia painevaihteluita sekä sakkaumien irtoamisesta johtuvia laatumuutoksia. Paineiskut voivat myös aiheuttaa heikkokuntoisimmilla runkolinjaputkilla vesivuotoja ja näistä johtuvien mahdollisten korjaustöiden takia vesikatkoja. Vesikatkoista ilmoitetaan ko. vuotoalueella häiriöviestijärjestelmällä tekstiviestillä ja Järvenpään Veden nettisivuilta löytyvällä häiriökartalla.

Laatuhaittojen poistamiseen auttaa vesijohdon huuhtelu kiinteistön hanoista.

Pahoittelemme uusimistyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä. Putkistojen uusimiset ovat kuitenkin välttämättömiä ja niillä varmistetaan vesihuollon varmuus ja laatu tuleville vuosikymmenille.

Lisätietoja virka-aikana

Järvenpään Vesi

Verkostopäällikkö Hannu Veid 040 315 2465

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto 040 315 3875

Virka-ajan ulkopuolella

Varallaolija 040 315 3017

Takaisin