A

Kaupunginvaltuustolle esitetään Järvenpään HSL-jäsenyyttä 1.1.2022 alkaen

07.10.2019

Järvenpään kaupunginhallitus päätti äänin 8-3 esittää kaupunginvaltuustolle liittymistä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2022 lähtien. Kaupunginjohtaja muutti kaupunginhallituksen kokouksessa 7.10. esitystään alkuperäisestä niin, että liittymisajankohtaa siirrettäisiin vuodella. Päätösesitykseen lisättiin myös ehto, että HSL:n perussopimukseen liitytään, mikäli jäsenyys tuo merkittävän parannuksen Järvenpään ja Helsingin välillä liikennöiviin junavuoroihin.


- Hallituksen enemmistö päätti esittää valtuustolle liittymistä HSL-alueeseen. Keskustelun aikana liittymistä perusteltiin mahdollisuudella olla mukana kehittämässä Uudenmaan ja Järvenpään julkista liikennettä. HSL-jäsenyys nähtiin tärkeäksi sekä nykyisille asukkaille että elinkeinoelämän tarpeille. Liittyminen koettiin myös tärkeäksi vetovoimatekijäksi uusien asukkaiden saamiseksi Järvenpäähän. Valtuusto päättää asiasta kokouksessaan 21.10.2019, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu sanoo.


Mahdollisen HSL-jäsenyyden vaikutuksia on selvitetty tämän vuoden aikana Järvenpäässä laajasti. Selvityksiä on tehty myös aikaisempina vuosina. Taloudellisessa selvityksessä Järvenpään HSL-kuntaosuudeksi 2021 on arvioitu 2,1 - 2,2 miljoonaa euroa vuodessa esitetystä junaliikenteen palvelutasosta riippuen. Kun 2,1 miljoonan euron kuntaosuudesta vähennetään Järvenpään nykyisen joukkoliikenteen kulut, olisi HSL-jäsenyyden kustannus kaupungille 1,4 - 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Suorien kustannusten ohella liittymisellä on arvion mukaan positiivisia vaikutuksia kaupungin verokertymään n. 0,3 miljoonaa euroa. Liittymisellä arvioidaan olevan myös välillisiä positiivisia talousvaikutuksia esim. työvoiman saatavuuden sekä kaupungin houkuttelevuuden kautta.


Liittymisselvityksen perusteella HSL-kuntayhtymään liittyminen vaikuttaisi kaupungin joukkoliikenteen palvelutasoon positiivisesti erityisesti ilta-ja viikonloppuliikenteessä. Lisäksi lipputuotteet ja niiden hankkimiskanavat selkiytyisivät.


Eri käyttäjäryhmille HSL-jäsenyydellä olisi erilaisia vaikutuksia lippujen hintoihin. Mahdollista HSL-jäsenyyttä valmistellessa onkin kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että asian valmistelusta on viestitty kaupunkilaisille ja sidosryhmille aktiivisesti ja he ovat päässeet kertomaan näkökantojaan asiaan.


Keväällä 2019 tehtiin osana HSL-selvitystä nuorten järvenpääläisten liikkumiskysely MunJäke-sovelluksella. Syyskuussa 2019 tehtiin yleinen HSL-kysely niin ikään MunJäke-sovelluksella. Kysymykseen "Pitäisikö Järvenpään liittyä HSL:n jäseneksi vuoden 2021 alusta?" vastasi kyselyssä 455 henkilöä, joista 64,4 % vastasi Kyllä, 31,21 % Ei ja 4,4 % ei halunnut ottaa kantaa tähän kysymykseen.


Syyskuussa pyydettiin myös lausunnot mahdollisesta HSL-jäsenyydestä vaikuttamistoimielimiltä, suurimmilta työnantajilta, oppilaitoksilta sekä yhdistyksiltä. Lausuntopyyntö lähetettiin noin 200 taholle ja organisaatioiden vastauksia kyselyyn tuli yhteensä n. 60. Koska lausuntopyyntö avattiin kyselynä myös Järvenpään nettisivuilla, tuli sinne myös yksittäisten kaupunkilaisten vastauksia (n. 80 kpl). Kysymykseen "Pitäisikö Järvenpään liittyä HSL:n jäseneksi vuoden 2021 alusta?" vastasi 58 % Kyllä, 35 % Ei ja 7 % ei halunnut ottaa tähän kantaa.


- Kaupunkilaiset ovat keskustelleet ja osallistuneet erittäin aktiivisesti kaupungin vaikuttamiskanavissa, Perttu kiittää.

Takaisin