A

Vielä ehdit vaikuttaa siihen, millainen fillarikaupunki Järvenpäästä saadaan

08.10.2019

Järvenpäässä valmistellaan pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa, jonka vaatimaton tavoite on tehdä Järvenpäästä Keski-Uudenmaan paras pyöräilykaupunki. Kysely on auki 31.10. loppuun. Kyselyssä voit merkitä kehittämistä vaativat paikat, haasteet, pyörätelineet ja toivotut pyöräreitit kartalle.

– Kyselyyn on tullut jo nyt lähes 600 vastausta, ja niistä käytännössä kaikki ovat olleet todella asiallisia ja aiheiltaan hyviä, kiitos vastauksista. Vastauksissa käsitellään pääosin liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta, sekä lisäksi katurakenteiden yksityiskohtia ja pyöräilyä koskevia asenteita, kommentoi liikenneinsinööri Timi Veikkolainen.

– Selkeys, turvallisuus ja sujuvuus, siinä pyöräilyn kehittämisen avainsanat. Kaupunkilaiset ilmaisivat selkeästi jo viime vuoden asukaskyselyssä, että pyöräilyolosuhteiden kehittämisen tulisi olla yksi kaupungin ympäristötyön painopisteistä, toteaa liikennesuunnittelija Eelis Kuisma.

Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin keväällä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kehittämissuunnitelmassa pyöräily halutaan nostaa paremmin esiin kaupungin liikennesuunnittelussa ja erottaa selkeästi omaksi, jalankulusta erilliseksi kulkumuodokseen.

Pyöräliikenteen kehittämisen tulevat toimenpiteet vaiheistetaan kaupungin investointiohjelman käsittelyn yhteydessä. Julkaisemme kyselyn päätyttyä kaupungin pyöräilysivulla koosteen toiveista.

Vastaa kyselyyn täällä: https://app.maptionnaire.com/fi/6903/

Lue lisää: Pyöräilyä kehitetään kaupunkilaisia kuullen
Pyöräilyn kehittämissuunnitelma

Lisätietoja:
Liikennesuunnittelija Eelis Kuisma, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin