A

Demokratiahanke alkaa: Järvenpää lainaa politiikan näyttämöä maahanmuuttajataustaisille kuntalaisilleen

07.02.2020

Eläytyminen kuntapäättäjien rooliin luo uusia toimintatapoja edistää demokratiaa ja päätöksentekoa.

Järvenpää on valittu yhdeksi kunnaksi Suomen itsenäisyyden ajan juhlarahaston Sitran rahoittamaan kokonaisuuteen Kansanvallan peruskorjaus - Demokratiakokeilut. Maaliskuuhun 2021 kestävään kokonaisuuteen etsittiin rohkeita kokeiluja demokratian ja osallisuuden edistämiseksi. Mukaan valittuja hankkeita pääsevät seuramaan kaikki osallisuuden lisäämisestä, uusista toimintatavoista ja kuntalaisten tarpeista kiinnostuneet toimijat. Demokratiahankkeet esittäytyvät ensimmäistä kertaa 25.2. Sitrassa Helsingissä.

Järvenpään demokratiahankkeen aloitustilaisuus pidetään 26.2. klo 16.15-17. Tervetuloa tutustumaan hankkeeseen, ilmoittaudu mukaan sähköpostitse pilvi.kallio-merilainen(at)jarvenpaa.fi. Aloitus pidetään Perhetalo Joutsikissa (os. Valtuustonkatu 3).

Sivullisesta osalliseksi

hand-1917895_640Järvenpään demokratiahankkeen taustalla on tarve edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja tukea heikommassa asemassa olevan osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon. Taustalla vaikuttaa kansainvälinen demokratiavaje ja suoran ja edustuksellisen demokratian kehittäminen.

Tärkeä tavoite on lisätä ihmisten kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin. Hankkeeseen osallistuvien kohderyhmässä voi olla ihmisiä, joiden luottamus hallintoon on heikko, olematon tai kielteinen; lähtömaan poliittista päätöksentekoa ei välttämättä voi kuvata demokraattiseksi. Erityisesti silloin osalliseksi kasvaminen edellyttää kokemusta ilmaisun vapaudesta, kuulluksi tulemisesta ja luottamuksesta.

- Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kokemus vaikuttamisesta neuvotellen, ehdottaen ja äänestäen asiasta, joka Järvenpäässä on ajankohtaista. Tarjoamme osallistujille politiikan näyttämön, jossa he voivat harjoitella valtuuston kokousta. Ytimessä on kaivautua päätöksentekoon eläytyen ja rooliakin ottaen. Niin sanotussa valtuustosimulaatiossa pelataan Järvenpäässä vaikuttavia puolueita ja pyritään nojaamaan päätös arvoihin ja perusteluihin, sanoo hankkeen projektipäällikkö Pilvi Kallio-Meriläinen.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat yhteistoiminnassa kotoisten puolueiden ja liikkeiden kanssa. Kotoutumistoiminnasta Järvenpäässä vastaa maahanmuuttajatoimisto Verso, jolla on vankka Tukea ja tekoja -verkosto kumppanina. Ensimmäinen valtuustosimulaatio pidetään 21.4.2020 ja sitä voi seurata kuten Järvenpään valtuustoa muutenkin Twitterissä, live-verkkolähetyksenä ja valtuustosalissa.

Lisätietoja:

/--Demokratiahanke_2020_-_2021--/sivu.tmpl?sivu_id=10522

Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, p. 040 315 3737
Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima, p. 040 315 2075

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin