A

Ilmastoystävällisiä ja yhteisöllisiä hankkeita Lasten ja Nuorten Ääni -huippukokouksessa

14.02.2020

Lasten ja Nuorten Ääni (LNÄ)-huippukokous järjestettiin 14.2.2020 Järvenpää-talolla. Kokouksessa koulujen oppilaskuntien ja nuorisotyön vertaisnuorten edustajat äänestivät 20 000 euron suuruisen määrärahan jaosta eri kouluille. Tänä vuonna teemana on "Ilmastoystävällinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys Järvenpäässä". Huippukokouksen käsiteltäväksi tuli yhteensä 9 hakemusta.

Määräraha jaettiin seuraaville kouluille:

  • Kyrölän koululle 5 000 euroa discoillen Tuusulanjärvi kuntoon, jonka tuotto lahjoitetaan Tuusulanjärven hyväksi
  • Saunakallion koululle 4 400 euroa kaikille järvenpääläisille nuorille ja lapsille tarkoitetun kirsikkapuupuiston rakentamiseen
  • Järvenpään Yhteiskoululle 10 600 euroa kouluruokailun ruokahävikin pienentämiseen, kierrätykseen edistämiseen ja kouluviihtyvyyden lisäämiseen

Lasten ja Nuorten Ääni (LNÄ) -toimintamallin tarkoituksena on antaa kaupungin lapsille ja nuorille mahdollisuus todelliseen vaikuttamiseen oman lähiympäristönsä kehittämiseksi ja parantamiseksi, sen muuttamiseksi turvalliseksi ja viihtyisäksi.

Järvenpäässä kehitetty ikioma lasten ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamismalli aloitettiin vuonna 2006 perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyönä.

 

 

 

Takaisin