A

Järvenpään kaupungin toiminta koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa

16.03.2020


Valtioneuvoston tiedottamat poikkeusolosuhteet 18.3.-13.4.

"Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Valtioneuvoston on linjannut suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen järjestäjille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suosituksella turvataan varhaiskasvatus ja opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa."

Mitä tämä tarkoittaa Järvenpäässä?


Alla on kerrottu ensi tiedot siitä, miten tilanne vaikuttaa kaupungin palveluihin keskiviikosta 18.3. alkaen. Kaupungin koronavalmiusryhmä tarkentaa linjauksia päivittäin ja niistä tiedotetaan joka päivä klo 16.
Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen vetoaa kaupunkilaisten yhteisöllisyyteen poikkeuksellisessa tilanteessa:
- Tuettehan toisianne tänä aikana. Metrin päästäkin voi katsoa toista silmiin, hymyillä ja kysyä: "Tarvitsetko apua?"

Jos et voi hoitaa lastasi itse, ilmoita päivähoidon tarpeesta viimeistään tiistaina

Valtioneuvoston linjaus: "Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin."


Lähtökohtana on, että varhaiskasvatusikäiset lapset hoidetaan poikkeustilanteen (18.3.-13.4.2020) aikana kotona. Jos lasta ei pysty hoitamaan itse, pyydetään huoltajia ottamaan yhteyttä lapsen päiväkodin johtajaan mahdollisimman pian, ja viimeistään tiistaina 17.3. klo 14.00 mennessä.


Lapsen poissaolon kyseiselle ajalle voi ilmoittaa joko sähköiseen järjestelmään (aikarajoitus muokkaamiseen poistettu väliaikaisesti) tai lapsen varhaiskasvatusryhmään.


Koulujen esiopetusryhmät ovat kiinni kyseisenä aikana. Hoitoa tuona aikana tarvitsevat lapset ohjataan päiväkoteihin. Emme myöskään pysty takaamaan paikkaa lapsen omassa varhaiskasvatusyksikössä poikkeustilanteen aikana. Varhaiskasvatusta keskitetään tarpeen mukaan kaupungin eri varhaiskasvatusyksiköihin.


Poikkeustilanteen mahdollisista vaikutuksista asiakasmaksuihin tiedotetaan myöhemmin.

Peruskoulut kiinni 18.3. alkaen, vain pieni osa oppilaista lähiopetuksessa


Valtioneuvoston linjaus: "Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020."

Järvenpään peruskoulut ovat avoinna vielä 17.3., mutta lapset toivotaan pidettävän kotona jo silloin mahdollisuuksien mukaan. Suurin osa peruskouluista on kiinni 18.3. alkaen. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti tarvittava lähiopetus keskitetään tiettyihin yksiköihin. Näistä yksiköistä tehdään päätös tiistaina 17.3.
Opetuksen järjestämisestä kotiin jääville oppilaille ohjeistetaan Wilman kautta.

Etäopetus lukiossa jatkuu

Järvenpään lukio on siirtynyt etäopetukseen jo maanantaina 16.3.


Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Järvenpään opisto ja Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto kiinni 18.3.-13.4.

Järvenpään opisto ja Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto sulkevat ovensa ja lähiopetus keskeytetään 18.3. alkaen. Vapaassa sivistystyössä pyritään järjestämään mahdollisuuksia etäopiskeluun.
Kaikilla kouluasteilla ja oppilaitoksissa tarjotaan mahdollisuus noutaa tarvittavat tavarat ja välineet tiistaina 17.3.

Kaupungin tilat suurimmaksi osaksi kiinni

Kaikki kaupungin tilat suljetaan yleisöltä keskiviikosta 18.3. lähtien, pois lukien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarvitsemat tilat sekä Seutulantalo (Seutulantie 12), jonka asiakaspalveluun pääsee sisään ovikelloa soittamalla. Seutulantalon aukiololla varmistetaan esim. kaavojen nähtävillä olo. Järvenpää-taloa käytetään vain kaupungin omiin tarpeisiin ja virallinen ilmoitustaulu siirretään Järvenpää-talon ravintolan ikkunoihin.

HUOM! Myös museot ja kirjasto ovat suljettuina 18.3.-13.4.

Kaupungin henkilöstö etätöihin ja tarvittaviin tehtäviin

Kaupungin henkilöstö siirtyy etätyöhön niin pitkälti kuin mahdollista. Kaupunki tutkii mahdollisuuden järjestää rauhoitettuun etätyöskentelyyn soveltuvia tiloja.
Työntekijöitä tullaan siirtämään väliaikaisesti eri tehtäviin myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaan.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen 040 315 2230, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Takaisin