A

Hallintosääntöön muutos poikkeusoloihin varautumisesta

24.03.2020

Valtuusto muutti hallintosääntöä poikkeusoloihin varautumisesta koronavirusepidemian vuoksi. Poikkeusoloissa kaupunginhallitus voidaan kutsua koolle hallintosäännössä mainittua määräaikaa noudattamatta. Järjestely on voimassa valtioneuvoston asettaman valmiuslain ajan eli 13.4.2020 asti.

Järvenpään kaupungin on varmistettava palvelujen tuottaminen ja järjestäminen sekä asukkaiden hyvinvointi myös poikkeusoloissa. Hallintosääntöön tehdyn muutoksen myötä kaupunginhallitus voi kokoontua välittömästi käsittelemään vain sellaisia kiireellisiä asioita, joita ei voida normaalissa kokouksessa ja normaalin kokousaikataulun puitteissa käsitellä. Hallintosääntöön tehty muutos tulee voimaan heti.

Lautakunnat ja -jaostot tarkastuslautakuntaa sekä lupajaostoa ja yksilöasiainjaostoa lukuun ottamatta eivät kokoonnu valmiuslain voimassaolon aikana. Tänä aikana kaupunginhallitus voi käyttää lautakunnille ja jaostoille määrättyä päätösvaltaa.

Mikäli päätös pitää tehdä nopeasti ja kaupunginhallitusta ei saada poikkeustilanteessa koolle ja päätösvaltaiseksi, kaupunginjohtaja voi jatkossa tehdä hallitukselle kuuluvan päätöksen.

Kokouksessaan valtuusto merkitsi tiedoksi keskeneräiset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ja hyväksyi niiden johdosta suoritetut ja esitetyt toimenpiteet.

Valtuutettu Olli Kamusen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valtuustoon siirtyy Riikka Juuma 1.3.2020 alkaen. Opetus- ja kasvatuslautakuntaan Kamusen tilalle valittiin varsinaiseksi jäseneksi Ville Mustonen ja hänen varajäsenekseen Ossi Vähäsarja sekä varapuheenjohtajaksi Riikka Juuma. Minna Schavikinin tilalle opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäseneksi valittiin Hannaleena Lehtinen.

Kokouksessa Satu Tuominen ilmoitti eronneensa Järvenpää Plus -ryhmästä ja liittyneensä sosialidemokraattien valtuustoryhmään.

Lisätietoja:

 

Takaisin