A

Järvenpää on varautunut hyvin rajoittamaan liikkumista ja kokoontumisia

24.03.2020

Tilannetiedote 24.3.

Paras tapa välttää pandemian leviämistä on pysyä poissa joukoista.

ohje

Koronapandemia on edennyt vaiheeseen, jossa ihmisten liikkumista ja kokoontumista on rajoitettu lainsäädännöllä. Järvenpäässä valmistellaan nyt julkisia tiloja ja paikkoja rajoituksiin, tehostetaan tiedottamista sekä odotetaan aikaisintaan keskiviikkona tulevaa valtioneuvoston kansallista linjausta.

Varautuminen näkyy esimerkiksi niin, että Järvenpään puistoihin ja muille näkyville paikoille asennetaan huomisen aikana noin 150 kylttiä, joissa ohjeistetaan rajoituksiin.

Kaupungin nuorisotyöntekijät ovat viime perjantaista lähtien jalkautuneet kaupungille ja pyrkivät vaikuttamaan nuorten kokoontumisiin. Järvenpään kaupunki ja myös Keski-Uudenmaan poliisi tähdentävät edelleen, että kaupungin puistoihin ja esimerkiksi Rantapuiston skeittiparkkiin ei tule kokoontua joukolla.

Muistutamme, että koronaviruksen leviämisen ehkäisytalkoisiin tarvitaan ihan kaikkia. Pääohje on, että kaikkien kannattaa pysyä mahdollisuuksien mukaan poissa kokoontumisista ja hoitaa vain välttämätön asiointi sekä arkiliikunta muualla kuin väkijoukoissa.

Vinkit koteihin kasvatuksen ja opetuksen tueksi

Järvenpään kaupunki on koonnut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisten avulla erilaisia etäopetusohjeita varhaiskasvatusikäisille ja perusopetuksen oppilaille.

/vinkitkotiin_varhaiskasvatus
/vinkitkotiin_perusopetus

Järvenpään taidemuseolla tehdään verkko- ja virtuaaliopastuksia, joita voi seurata kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden sosiaalisen median kanavissa.

Yli 70-vuotiaiden puhelinsoitot käynnistyivät tänään

Eilen käynnistyi puhelinsoittorinki, jossa tavoitellaan alueen kaikkia yli 70-vuotiaita. Puhelinsoitossa kysytään kuulumisia sekä kerrotaan kaupungin palveluista ja toiminnasta koronavirusaikana. Puhelinrinkiin osallistuu noin 20 kaupungin työntekijää. Lisäksi yli 70-vuotiaille on palvelunumero.

Kaupungin verkkosivuilla ja alla olevan linkin takana on nyt kysely yli 70-vuotiaiden palvelutarpeesta. Järvenpään kaupunki vetoaa ikäihmisten omaisiin, että yli 70-vuotiaiden hyvinvointi varmistetaan. Myös tieto siitä, ettei yli 70-vuotias tarvitse apua on tässä tilanteessa tärkeä, jotta vältymme turhilta yhteydenotoilta. Mitä useampi ilmoittaa tiedot itse, sitä nopeammin saamme apua aidosti tarvitsevat tavoitettua.

Kysely palvelutarpeesta: https://link.webropolsurveys.com/S/5ED320A8B0C8D5CA

Verkkosivut +70: /70

Takaisin