A

Järvenpään yleiskaavaehdotusta voi kommentoida poikkeustilanteesta huolimatta

27.03.2020

Järvenpään yleiskaavaehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa 12.3, juuri ennen koronan kokoontumisrajoituksia.

yleiskaavaprosessi_isompi

Seutulantalolla oli paikalla noin 25 aktiivisen osallistujan joukko.

Yleisötilaisuudessa esiteltiin tärkeimmät kaavaratkaisuun luonnosvaiheen jälkeen tehdyt muutokset. Lisäksi näytettiin, kuinka kaavamateriaaliin pääsee tutustumaan karttapalvelun kautta ja miten kommentointi onnistuu karttakyselyssä. Esittelyosuutta pystyi seuraamaan myös live-lähetyksenä kaupungin Facebook-tililtä. Osallistujilla oli lopuksi runsaasti aikaa kysellä ja keskustella. Vuorovaikutusta järvenpääläisten kanssa jatketaan koko kaavan nähtävillä olon ajan lähinnä etäyhteyksien ja karttakyselyn avulla.

Kaavaprosessiin voi osallistua yhä useammalla tavalla

Yleisötilaisuudessa esitelty uusi karttapalvelu herätti kysymyksen siitä, miten kaavaehdotukseen voi tutustua, jos ei ole käytössä tarvittavia tietoteknisiä välineitä tai osaamista niiden käyttöön. Vanhojen menetelmien ohella karttapalvelu on uusi tapa tutustua materiaaliin, jollaista esimerkiksi luottamushenkilöt ovat toivoneet.

Kaavakartat ovat vanhaan tapaan saatavilla verkkosivuilta pdf-tiedostoina. Tarvittaessa kaavamateriaaliin voi toistaiseksi tutustua paikan päällä myös Seutulantalolla, jos muut tavat eivät ole mahdollisia.

– Yleisötilaisuudet ovat perinteisesti olleet hyvä tapa saada palautetta kaavaratkaisusta. Tässä poikkeustilanteessa olisi hyvä, että asukkaat käyttäisivät ahkerasti karttakyselyä palautteen antamiseen ja toisaalta ottaisivat rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa, toivoo yleiskaavapäällikkö Hannele Selin.

Karttakyselyssä on mahdollista osoittaa kommentti suoraan oikeaan kohtaan kartalla. Tähän mennessä vasta muutama henkilö on käynyt jättämässä sinne kommenttinsa.

Kaupungin kasvu kiinnostaa edelleen

Tähän mennessä sekä yleisötilaisuudessa että karttakyselyn kautta tulleessa palautteessa on korostunut huoli vanhojen asuinalueiden tiivistymisestä ja toisaalta kokonaan uusien alueiden rakentamisesta.
Yleiskaava on strateginen pitkän ajan suunnitelma ja siksi siinä varaudutaan moniin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin: vaikka väestö kasvaa matalan syntyvyyden takia juuri nyt hitaammin, Järvenpäässä on vuonna 2040 60 000 asukasta. Kaikki yleiskaavassa asumiseen merkityt uudet alueet eivät välttämättä koskaan rakennu.

Asumista keskitetään etenkin asemien lähelle ja nykyisen kaupunkirakenteen sisään, jotta säästetään resursseja sekä turvataan asukkaille riittävät palvelut ja junavuorot. Tiivistä maa-alaa täytyy käyttää taiten myös siksi, että kaupunki pysyy vihreänä.

– Uuteen Perhelään tulee noin 300 asuntoa. Jos sama määrä asuntoja rakennettaisiin pientaloina, olisi tarvittava maa-ala hyvin suuri, havainnollistaa maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen.

Asukkaiden jo luonnosvaiheessa antaman palautteen perusteella osa alueista on muutettu kerrostalovaltaisista sallimaan matalampaa rakentamista.

Ehdit vaikuttaa 22.4. mennessä.

• Kaava-aineistot: /yleiskaava2040 ja https://yk2040.jarvenpaa.fi
• Anna palautetta anonyyminä: https://app.maptionnaire.com/fi/7887
• Jätä virallinen muistutus viim. 22.4.: tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisesti: Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste (Seutulantie 12), PL 41, 04401 Järvenpää
Yleisötilaisuuden esittelymateriaalit
Facebook-tallenne

Lisätietoja

Yleiskaavapäällikkö
Hannele Selin
puh. 040 315 2432
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin