Ainolan aseman itäinen laituri poistuu käytöstä puoleksi vuodeksi

Väyläviraston tiedote 4.7.2024

Heinäkuussa Järvenpäässä Ainolassa alkaa uuden itäisen lisäraiteen päällysrakenteiden rakentaminen nykyisen laiturin kohdalle. Horsmakadun viereinen, itäinen laituri 2 suljetaan rakentamisen ajaksi 7.7.–14.12.2024. Poikkeusjärjestelyiden aikana Lepolanväylän puoleinen, läntinen laituri 1 palvelee molempiin suuntiin matkustavia. Töiden valmistuttua uusi itäinen laituri ja lisäraide otetaan käyttöön 15. joulukuuta. 

Ainolan asemalla laiturijärjestelyt muuttuvat sunnuntaina 7.7. kello 4 alkaen. Joulukuun 14. päivään saakka Ainolassa käytössä on vain läntinen laituri Lepolanväylän puolella. Töiden aikana molempiin suuntiin matkustavat nousevat junaan tältä laiturilta. 

Karttakuva Ainolan aseman poikkeusjärjestelyistä

Ainolan aseman ympäristössä on opasteita, joiden avulla matkustajat ohjataan oikealle laiturille. Kulkuyhteydet Kyröläntien ja Ainolanväylän alikulkujen kautta säilyvät normaalisti käytössä.

Uusi itäinen laituri ja lisäraide otetaan käyttöön 15. joulukuuta

Lisäraiteet kasvattavat Helsingin ja Riihimäen välisen rataosan kapasiteettia ja häiriönsietokykyä. Uutta itäistä raidetta on jo rakennettu niin, että jäljellä on enää päällysrakenteen rakentaminen asemalaiturin kohdalla. Rakennustöiden myötä Ainolan aseman palvelutaso paranee.

”Päällysrakenteiden rakentaminen edellyttää laiturin purkua, sepelitukikerroksen rakentamista sekä kiskojen ja pölkkyjen asentamista laiturin tilalle”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta.

Uusi itäinen laituri ja lisäraide otetaan käyttöön 15. joulukuuta.

Seuraa töiden etenemistä verkkosivuilla ja somessa

Järvenpään työt ovat osa vaiheittain toteutettavaa Väyläviraston Helsinki–Riihimäki-ratahanketta, jossa lisätään pääradan kapasiteettia. Hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen vilkkaimmin liikennöidyn rataosuuden toimintavarmuutta kasvattamalla sen välityskykyä ja parantamalla sen kykyä sietää häiriöitä.

Rakentamisen käynnistyessä tulevista muutoksista ja työn etenemisestä tiedotetaan Väyläviraston verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi HSL ja VR tiedottavat matkustajaliikenteen muutoksista verkkosivuillaan sekä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Tarkat aikataulut ja tiedot ovat luettavissa aseman näytöiltä, HSL.fi-sivuilla ja HSL-sovelluksessa sekä vr.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa.

Lisätietoa poikkeusliikenteestä:

HSL Viestintä, mediadesk 040 163 2818 / viestinta@hsl.fi 
VR Viestintä, 029 4347 123 / viestinta@vr.fi 

Lisätietoa hankkeesta:

Väylävirasto: Riitta Parviainen, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@vayla.fi, puh. 0295 34 3034

Seuraa hanketta:

https://www.facebook.com/hkiriihimaki 
https://vayla.fi/helsinki-riihimaki 

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa luodaan edellytykset sujuvammalle liikenteelle Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella, pääradalla. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024 ja toisen vuosina 2021–2030. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Jaa juttu: