Business Järvenpää: Järvenpää sijoittui imagotekijöiltään kahdeksan kärkeen Taloustutkimuksen teettämässä tutkimuksessa, jossa vastaajina toimivat paikalliset yritykset ja yrityspäättäjät

Järvenpää oli mukana Taloustutkimuksen Kuntien imago –tutkimuksessa, joka toteutettiin loppuvuodesta 2023. Kaupunki on keskiarvoja tarkasteltaessa useisiin imagotekijöihin tyytyväinen, mutta myös parannettavaa löytyi.

Imagotekijöiden keskiarvoa tarkasteltaessa Järvenpää oli tutkimuksen 8. menestyksekkäin (7,49) kunta sijoittuen kaikkien kuntien keskiarvon (7,17) yläpuolelle. Kuva: Kapina Oy.

Järvenpää nähdään imagotekijöiltään hyvien liikenneyhteyksien varrella olevana kaupunkina (8,36 ka.), jossa panostetaan yhteistyön sujuvuuteen elinkeinoyhtiön kanssa (7,85) ja ollaan yrittäjämyönteisiä (7,80). Kaupungissa ollaan myös tyytyväisiä kunnan elinvoimaisuuden vahvistamiseen (7,73), markkinointiin (7,56), asioiden tiedottamiseen yrityksille (7,52) ja kaavoitukseen yritystoiminnan kannalta (7,52). Samalla Järvenpäässä katsotaan edistettävän aktiivisesti kansainvälistä osaamista ja työperäistä maahanmuuttoa (7,38) sekä kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä (7,35). 

Tulokset selviävät Taloustutkimuksen teettämästä Kuntien imago- tutkimuksesta, jossa kysyttiin yrityspäättäjien ja yritysten näkemyksiä kunnista toimintaympäristönä. Mukana tutkimuksessa oli 53 Suomen suurinta kuntaa ja kaupunkia (yli 20 000 asukasta) sekä niiden alueella toimivat elinkeinoyhtiöt. Tutkimuksessa kysyttiin yrityspäättäjien kokonaisvaikutelmaa, imagotekijöitä ja suositteluhalukkuutta Järvenpäästä. Tutkimuksessa kysyttiin myös yrityspäättäjien ja yritysten näkemyksiä kuntien elinkeinoyhtiöistä. 

Yrityspäättäjät vastasivat kyselyyn 21.8.–23.10.2023 välisenä aikana. Kuntakohtaisissa vastaajamäärissä on eroja. Yhteensä 43 yrityspäättäjää tai yritystä arvioi Järvenpäätä kokonaisvaikutelman osalta ja 47 imagotekijöiden ja suositushalukkuuden suhteen. Järvenpää sai eniten vastauksia palvelualan (40 %) sekä teollisuuden ja rakentamisen (40 %) päätoimialoilta. 

Keskeisimpiä havaintoja ja kehityskohteita 

Imagotekijöiden keskiarvoa tarkasteltaessa Järvenpää oli tutkimuksen 8. menestyksekkäin (7,49) kunta sijoittuen kaikkien kuntien keskiarvon (7,17) yläpuolelle. Erityisesti kunnan tiedottaminen (sijoitus 3.) ja markkinointi (sijoitus 4.) ylsivät yrityspäättäjien ja yritysten vastausten kirkkaimpaan kärkeen. 

Suositteluhalukkuuden perusteella Järvenpää sijoittui maanlaajuisesti sijalle 16. (NPS -19).  Kokonaisvaikutelman perusteella Järvenpää sijoittui puolestaan sijalle 26., vaikka kokonaisvaikutelman keskiarvo (7,38) olikin kaikkien kuntien keskiarvoa (7,39) olevalla tasolla. Eniten Järvenpäällä on keskiarvollisesti ja kokonaisvaikutelmallisesti parannettavaa esimerkiksi innovaatioiden tukemisessa (6,88), kuntien välisessä yhteistyössä (6,95), työvoiman saatavuudessa (6,85) ja keskustan kaupallisissa palveluissa (7,35). 

Järvenpäätä verrattiin tutkimuksessa kaikkiin tutkimuskuntiin sekä erilliseen vertailuryhmään (Lahti, Tuusula, Kerava, Hyvinkää ja Hämeenlinna). Verrokkikuntien välisessä kokonaisvaikutelmassa Järvenpää sijoittui sijalle 4. (7,38) ja suositteluhalukkuudessa se oli toiseksi paras. Imagotekijöiden keskiarvoa vuosien 2014–2023 aikaväliltä mitattaessa Järvenpää oli verrokkikunnista keskiarvollisesti paras. 

Eniten nousua edelliseen vuonna 2022 toteutettuun tutkimukseen verrattuna on seuraavissa imagotekijöissä: innovaatioiden tukeminen (6,88, nousua +0,25), kunnan virkamiehiin saa helposti yhteyden (7,38, nousua +0,61), kunnan asioiden tiedottaminen yrityksille (7,52, nousua +0,23) ja kunnan markkinointi (7,56, nousua +0,32). 

– Kokonaisuudessaan kaikkia mittareita tarkasteltuna suunta on ylöspäin, vaikkakin vastaajamäärä on jäänyt varsin pieneksi ja laajempaa kokonaiskuvaa on sen vuoksi vaikea arvioida. Viime aikoina olemme panostaneet muun muassa siihen, että paikalliset yritykset ovat tietoisia, mitä tapahtuu yritys- ja elinkeinoelämässä meillä Järvenpäässä ja laajemminkin Järvenpään rajojen ulkopuolella, toteavat yhdessä Business Järvenpään yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo ja ohjelmapäällikkö Heikki Häyhä. 

– Ennen kaikkea Järvenpää on kasvava ja kehittyvä kaupunki, metropolialueen pohjoinen keskus. Haluamme turvata järvenpääläisten yritysten toiminta- ja palvelumahdollisuudet niitä jatkuvasti kehittäen. Tästä on hyvä jatkaa jo toimivien osa-alueiden parissa ja tarkastella parannusta kaipaavia tekijöitä.  

Kuntien imago 2023 Järvenpää -tiivistelmä

Lisätietoja: 

Tommi Saarnio
tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus
puh. 040 767 6281
tommi.saarnio@taloustutkimus.fi  

Susanna Aramo
yrityspalvelupäällikkö, Business Järvenpää
puh. 040 315 3130
susanna.aramo@jarvenpaa.fi  

Heikki Häyhä
ohjelmapäällikkö, Business Järvenpää
puh. 040 315 2959
heikki.hayha@jarvenpaa.fi 


Tiedote on julkaistu alun perin Business Järvenpään sivuilla.

Jaa juttu: