Business Järvenpää: Osatyökykyisten palkkatuki, yrityskysely liittyen opinnnäytetyöhön

Kysely Järvenpään yrittäjille heidän näkemyksistään osatyökykyisten palkkatuen käytöstä ja tulevaisuuden tiedontarpeista.

Hei Järvenpään kaupungin alueella toimiva yrittäjä!

Kuntoutuksen ohjaajaopiskelija Jonna Kiviniemi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta tekee opinnäytetyötä aiheesta osatyökykyisten palkkatuki. Kyselyn avulla kartoitetaan Järvenpään toimivien yrittäjien näkemyksiä palkkatuen käytöstä ja tulevaisuuden tiedontarpeista.

Aihe on ajankohtainen, koska hallituksen työllisyysasteen nostotavoitteet pyrkivät etsimään ratkaisuja erityisesti osatyökykyisten työllistämiseen. Vireillä oleva palkkatukiuudistus on yksi laajoista toimenpiteistä työllisyyden edistämiseksi ja avoimien työpaikkojen sekä työtä hakevien työnhakijoiden kohtaamiseksi.

Kyselyllä kartoitetaan:

  1. esitietoina yrityksenne koko, yritysmuoto ja toimiala
  2. kokemuksianne ja ajatuksianne palkkatuen käytöstä yrityksessänne
  3. tiedontarpeita eri tukimuotojen ja erityisesti palkkatuen käytöstä.

Kysely koostuu 15 kysymyksestä, jotka ovat pääosin monivalintakysymyksiä ja ovat merkitty tähdellä pakollisiksi. Vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia ja osallistuminen on vapaaehtoista.

Kyselyn vastaukset eli aineisto on vain opinnäytetyöntekijän käytössä ja se säilytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti tietosuojatussa ympäristössä. Opinnäytetyön valmistuttua aineisto hävitetään tietoturvallisesti. Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Theseus.fi-tietokannassa sen valmistumisen jälkeen loppukeväästä 2023.

Voitte vastata kyselyyn tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/755F9192AFE27823

Vastausaika on 2 viikkoa eli 29.3.2023 saakka. Voitte halutessanne välittää tämän kyselyn yrityksessänne edelleen henkilölle, joka voi vastata kyselyyn. Kyselyyn osallistuminen antaa arvokasta tietoa Järvenpään kaupungille yrittäjien tiedon ja tuen tarpeesta työllistämiseen liittyvissä asioissa.

Kiitos osallistumisestanne!

Taustatietoja

Opinnäytetyön ohjaajana toimii lehtori Aila Pikkarainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Yhdyshenkilönä toimii Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Riikonen.

Kyselystä ei synny erillistä rekisteriä tai yhteystietoja opinnäytetyön tekijälle. Kyselyyn osallistumalla annat luvan vastausten käyttöön opinnäytetyössä sekä sen raportoinnissa. Kaikkia vastauksia tullaan käsittelemään anonyymisti ja mahdolliset tunnistetiedot (erisnimet, paikan nimet jne.) poistetaan aineistosta.


Lisätietoja:

Jonna Kiviniemi, kuntoutuksen ohjaajaopiskelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
puh. 040 7500 891 tai n4629@student.jamk.fi

Jaa juttu: