Esiopetuspaikan osoittaminen kaudelle 2023–2024

Järvenpään esiopetukseen ilmoittautumisessa on tapahtumassa muutoksia seuraavaa esiopetuskautta koskien.

Tämä tiedote on alustava tiedoksianto esiopetuksen tulevista muutoksista. Tarkempi aikataulu ja ohjeistus annetaan vielä myöhemmin esiopetuskirjeen muodossa vuonna 2017 syntyneiden lasten huoltajille.

Kaudella 2023–2024 esiopetukseen osallistuville lapsille tullaan osoittamaan esiopetuspaikka lapsen väestötietojärjestelmän mukaisen kotiosoitteen perusteella oppilaaksiottoalueittain lapsen tuleva lähikoulu huomioiden.

Muutoksen myötä perheet eivät enää ilmoita esiopetushakemuksella lasta esiopetukseen, vaan Järvenpään kaupunki määrittelee lähikouluperiaatetta ja muita oppilaaksioton periaatteita noudattaen lapsen tulevan esiopetuspaikan.

Perheen on mahdollista ilmoittaa marraskuun loppuun mennessä tiedossa olevista muutoksista (esimerkiksi tuleva muutto), jolloin muutokset kyetään huomioimaan ennen esiopetusehdotuksen tekemistä.

Esiopetusehdotukset tehdään lapsille alkuvuodesta 2023. Esiopetusehdotuksen saatuaan perhe joko hyväksyy tai hylkää tarjotun esiopetuspaikan. Hylätessään tarjotun esiopetuspaikan perhe täyttää eDaisyssä esiopetushakemuksen ja ilmoittaa siinä toivomansa toisen esiopetuspaikan perusteluineen. Hylkääminen ei automaattisesti tarkoita uutta esiopetuspaikkaa.

Perheen osoitetietojen ollessa turvakiellon alaisia, tulee perheen ilmoittaa lapsensa esiopetukseen aiemmin totuttuun tapaan eDaisyssä. Sama koskee uusia kuntaan muuttavia perheitä, joiden Järvenpään osoitetiedot eivät näy väestötietojärjestelmässä vielä lokakuussa 2022.

Kysymyksiin vastaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus:
varhaiskasvatushaku@jarvenpaa.fi / 040 315 2567 

Jaa juttu: