Helsinki–Riihimäki-ratahanke: Ainolanväylä on suljettuna rautatiesillan kohdalta 25.–28.5.2023

Väyläviraston tiedote 19.5.2023

Ainolanväylän ylittävä laiturisilta Järvenpään Ainolassa puretaan ensi viikolla. Liikenne Ainolanväylällä ohjataan kiertoreitille 25.–28.5. väliseksi ajaksi. Liikennejärjestelyt muuttuvat töiden myötä. Alueella on opasteita ja liikenteenohjaajia ohjaamassa liikennettä. Töistä aiheutuu jonkin verran myös melua.

”Helsinki–Riihimäki-ratahanke edistyy suunnitellusti. Ainolan laiturisillan purku aloitetaan iltatyönä torstaina 25.5. klo 20. Työ on tavoitteena saada valmiiksi sunnuntai-iltaan 28.5. klo 20 mennessä. Töitä tehdään myös torstain ja perjantain välisenä yönä”, kertoo projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta.

Autoliikenne ohjataan kiertotielle Sipoontien ja Puistotien kautta koko työvaiheen ajan. Ainolanväylän ollessa suljettuna myös jalankulku- ja pyörätien osalta, kulkee kiertoreitti Ainolan seisakkeen pohjoispuolelta Kyrölän alikulkusillan kautta. Perjantaina 26.5. klo 7–17 pyöräilyn ja jalankulun reitti on käytössä. Jalankulku- ja pyörätie voi kuitenkin perjantaina olla hetkittäin pois liikennekäytöstä. Tänä aikana yleiselle liikenteelle voi myös tulla lyhyitä odotuksia ja pyörällä liikkuvien on hyvä varautua taluttamaan pyörää. Matkaan on aiheellista varata perjantaina hieman tavanomaista enemmän aikaa.

Alueella on opasteet sekä liikenteenohjaajia ohjaamassa liikennettä. Kohteisiin asennetaan myös kiertotieopasteet. Paikalla olevat liikenteenohjaajat estävät ulkopuolisten pääsyn työmaa-alueelle. Pahoittelemme purkutöistä aiheutuvaa haittaa. 

Lisätietoa hankkeesta:
Väylävirasto: Riitta Parviainen, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@vayla.fi, puh. 0295 34 3034

Seuraa hanketta:
https://www.facebook.com/hkiriihimaki 
https://vayla.fi/helsinki-riihimaki

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa luodaan edellytykset sujuvammalle liikenteelle Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella, pääradalla. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen rakentaminen on käynnissä vuosina 2016–2024 ja toisen vuosina 2021–2028

Jaa juttu: