Hyvinvointilautakunnan päätöksiä 25.1.2023

Korona-avustus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Koronan jälkihoitoon kulttuuri- ja yhteisötoimintaan kohdennetusta määrärahasta siirrettiin vuodelle 2023 Hyvinvoinnin palvelualueelle 229 000 euroa. Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että määrärahasta käytetään 119 000 euroa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen kohdentaen erityisesti niihin nuoriin, joita ei nuorisotyön keinoin muutoin tavoiteta.

Lisäksi hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että hyte-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuurin alan järjestöille ja yhteisöille jaettaviin kohdeavustuksiin myönnetään 70 000 euroa sekä kaupungin tapahtumatoimintaan 40 000 euroa.  

Hyvinvointikertomus vuodelta 2022

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointikertomuksen 2022 hyväksymistä. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan kaupungin eri palveluiden toimenpiteitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kertomus sisältää myös kansallisia väestön hyvinvointitilastoja. Kuntien on vuosittain raportoitava valtuustolle kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Hyvinvointikertomus julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen sähköisellä alustalla osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi sekä toimitetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma 2023

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Linkki hyvinvointilautakunnan pöytäkirjaan.

Lisätietoja hyvinvointilautakunnan päätöksistä:

Sean McLoughlin
hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
puh. 040 1279 970
sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: