Ideoi ja äänestä parempaa Järvenpäätä!

80 000 euroa osallistuvassa budjetoinnissa 2023

Summasta vähintään 10 000 euroa varataan nuorten olojen parantamiseen. Osallistuva budjetointi on Järvenpään kaupungin toimintaa, jossa järvenpääläiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvassa budjetoinnissa kehitetään yhteistä kaupunkia.

Ehdota 16.1.-28.2.

Kaupunkia kehitetään osallistuvassa budjetoinnissa kolmessa vaiheessa. Ideointivaiheessa kaikki voivat tehdä parantamisehdotuksia. Ehdota 16.1.-28.2. verkko-osoitteessa https://link.webropol.com/s/osallistuvabudjetointi2023

Ehdotuksen voi antaa myös suullisesti, tällöin soita numeroon 040 315 3737 / Pilvi.

Kaupunki kehittää ehdotuksista toteuttamiskelpoisia suunnitelmia ja niille lasketaan kustannusarvio. Ehdotusten tekijät saavat kutsun mukaan suunnitteluun ja myös sisältöjen toteuttamiseen. Ehdottajan ei kuitenkaan ole pakko osallistua suunnitteluun tai toteutukseen. Äänestysvaiheessa suunnitelmia voivat äänestää kaikki järvenpääläiset.

Lasten ja nuorten oloihin vähintään 10 000 euroa

Osallistuvaa budjetointia voidaan käytännössä toteuttaa monella eri tavalla, esimerkiksi Järvenpäässä Lasten ja Nuorten Äänessä on äänestetty lasten ja nuorten ideoista.

Vuoden 2023 yhteistä kaupunkia kehitetään hyvinvointisuunnitelman painotusten mukaisesti arjen turvallisuutta, mielen hyvinvointia, liikuntaoloja ja osallisuutta parantaviin oloihin. Erityinen painotus on nuorissa: vähintään 10 000 Lasten ja Nuorten Äänessä aiemmin käytetty raha kytkeytyy nyt kaupunkitasoiseen osallistuvaan budjetointiin.

Lasten ja nuorten huippukokous äänestää koulujen tekemistä ehdotuksista yhden toteutukseen ja painotetuin äänin.

Osallistuvassa budjetoinnissa tavoitteena on ideoida ehdotuksia ja tehdä suunnitelmia, jotka hyödyttävät monia.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu 2023

Lisätietoja: osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, p. 040 315 3737.

Kuvassa mainostetaan osallistuvaa budjetointia ja kerrotaan osallistuvan budjetoinnin aikataulu 2023.
Jaa juttu: