Imagotutkimus 2023: Järvenpää tunnetaan entistä paremmin, järvenpääläiset aiempaa kriittisempiä kotikaupunkiaan kohtaan

Järvenpään kaupungin uusimman imagotutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Tulosraporttiin voi tutustua tiedotteen lopussa olevan linkin kautta.

Imagotutkimus tehtiin Järvenpäässä nyt kolmannen kerran. Aiemmat tutkimukset ovat vuosilta 2019 ja 2021. Tutkimus on räätälöity Järvenpään kaupungille ja toteutettu yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa.

Vastaajamäärässä huima nousu

Imagotutkimuksen kyselyyn pääsi vastaamaan avoimen kyselyn kautta 10. – 23.1.2023 ja samaan aikaan Taloustutkimuksen Internet-paneelin kautta. Vastaajina olivat 15-79-vuotiaat suomalaiset. Tutkimusaineisto on painotettu sukupuolen, iän sekä asuinpaikan mukaan kohderyhmää vastaavaksi.

Imagotutkimuksen vastaajamäärä nousi tuntuvasti edellisistä tutkimuskerroista. Vastaajien kokonaismäärä oli tällä kertaa 2427, kun se kaksi vuotta sitten oli 1838. Erityisen innokkaasti imagotutkimukseen vastasivat järvenpääläiset. Kotikaupungistaan kertoi näkemyksensä tällä kertaa 1252 henkilöä ja nousua viime kerrasta oli 525 vastauksen verran.

– Olen iloinen vastaajamäärän kasvusta ja kiitän jokaisesta arvokkaasta vastauksesta. Kasvanut osallistuminen kertoo siitä, että kaupungin viestintäkanavilla tavoitetaan järvenpääläiset entistä paremmin. Se kertoo myös järvenpääläisten kasvaneesta innosta kertoa mielipiteensä kotikaupungistaan, viestintäjohtaja Heli Komulainen sanoo.

Järvenpää tunnetaan kulttuurikohteistaan

Imagotutkimuksen tulosten mukaan Järvenpään tunnettuus on noussut kahden vuoden takaisesta. Nyt 19 prosenttia kaikista Järvenpään ulkopuolella asuvista ja 51 prosenttia keskiuusmaalaisista tuntee Järvenpään vähintään melko hyvin.

Aiempaa useampi muualla kuin Järvenpäässä asuva kertoi tuntevansa kaupungin kulttuurikohteita ja tapahtumia. Ainola on Järvenpään ylivoimaisesti tunnetuin kulttuurikohde, mutta myös esimerkiksi Järvenpää-talon ja Järvenpään taidemuseon tunnettuus on kasvanut aiemmista kyselyistä.

– On erinomaista, että Järvenpää tunnetaan kulttuurikohteistaan ja ne ovat suomalaisille entistäkin tutumpia. Ainutlaatuiset kulttuurijuuret ja elävä kaupunkikulttuuri tekevät Järvenpäästä Järvenpään, kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen iloitsee.

Imagotutkimuksessa myös kysyttiin muilta kuin Järvenpäässä jo asuvilta, voisivatko he harkita muuttoa kaupunkiin. 21 prosenttia vastasi tähän myöntävästi, osuus on tasaisesti kasvanut. Eniten muuttokiinnostusta Järvenpäähän on muista Keski-Uudenmaan kunnista ja pääkaupunkiseudulta.

Järvenpääläiset antoivat risuja ja ruusuja

Kokonaisnäkemystä Järvenpäästä ei imagotutkimuksessa kysytty suoraan vastaajilta, vaan se laskettiin tilastollisin menetelmien imagollisten väittämien perusteella. Kokonaisnäkemys kaupungista on melko hyvä. Kulttuurin lisäksi yksi kaupungin vahvimmista valteista on sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kasvava ja kehittyvä Järvenpää nähdään nyt urbaanimpana kuin aiemmissa imagotutkimuksissa.

Järvenpäässä jo asuvat suhtautuvat tutkimuksen perusteella kotikaupunkiinsa aiempaa kriittisemmin. Turvallisuuden tunne on heikentynyt kaikenikäisillä, mutta erityisesti alle 25-vuotiailla. Myös tunne kuulumisesta järvenpääläiseen yhteisöön on heikentynyt aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Asuminen ja eläminen Järvenpäässä koetaan yhä kohtuuhintaiseksi ja arjen asioiden hoito melko sujuvaksi.

Järvenpääläiset suhtautuvat aiempaa kriittisemmin väitteeseen ”Järvenpäässä pyritään ottamaan kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen”. Imagotutkimuksen ainoalle täysin uudelle väitteelle ”Olen järvenpääläisenä tyytyväinen kaupungin päätöksentekoon” kaupunkilaiset antoivat keskimäärin arvosanan 2,57 asteikolla 1-5.

– Kahden vuoden välein toteutettava imagotutkimus antaa arvokasta tietoa kaupungin ja sen palveluiden kehittämisen tueksi. Useita tutkimuksen kysymyksiä on nostettu uuden kaupunkistrategiamme mittareiksi, kaupunginjohtaja toteaa.


Lisätietoja:

Heli Komulainen
viestintäjohtaja
Järvenpään kaupunki
puh. 040 315 3100
heli.komulainen@jarvenpaa.fi


Jaa juttu: