Jäke harrastaa – lapsille ja nuorille kiinnostavaa tekemistä iltapäivisin

Mitä koulupäivän jälkeen, kivaan harrastukseenko? Tämän kysymyksen äärellä pähkäillään monessa perheessä, jos lapselle tai nuorelle ei ole löytynyt sopivaa tekemistä iltapäivisin koulun jälkeen. Jäke harrastaa -hankkeen myötä lapsille ja nuorille Järvenpäässä pyritään avaamaan väyliä mielekkään harrastamisen pariin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämistä kunnissa. OPM:n hanke kulkee nimellä Harrastamisen Suomen Malli. Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Ministeriö on myöntänyt Järvenpään kaupungille 85 000 euroa hankerahoitusta Jäke harrastaa -toimintaa varten lukuvuodeksi 2021–2022. Järvenpäässä tavoitteena on lisätä kouluissa iltapäivisin tapahtuvaa harrastustoimintaa, niin että hyvä harrastamisen kulttuuri juurtuu osaksi koulujen arkea.

– Tärkein tavoitteemme on löytää ne oppilaat, joilla ei ole vielä harrastuksia ja motivoida heitä mielekkään tekemisen pariin iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Pilottikouluina tässä hankkeessa ovat Kartanon koulu ja Järvenpään yhteiskoulu, kertoo Jäke harrastaa -hankkeessa mukana oleva nuorisopalvelujen päällikkö Anu Puro.

Etsiviä harrasteohjaajia, harrastebussia

Parhaillaan ollaan rekrytoimassa kahta etsivää harrasteohjaajaa, jotka aloittavat työnsä elokuussa. Etsivät harrasteohjaajat järjestävät kouluissaan monipuolista harrastekerhotoimintaa. Näin heillä on mahdollisuus kuulla suoraan oppilailta, mitä harrastuksia oppilaat toivovat. Etsivät harrasteohjaajat ovat myös avainasemassa harrastamattomien oppilaiden löytämisessä ja heidän ohjaamisessaan kiinnostavan toiminnan pariin.

Vaikka Järvenpää on suhteellisen pienellä alueella, voi alaluokkaisella harrastukseen meno olla haasteellista tai kulkemiseen julkisilla ei ole varaa. Myös motivaation puute voi estää harrastukseen lähtemistä. Suunnitelmissa on myös kokeilla ns. harrastebussia, joka kuljettaisi iltapäivisin oppilaita sellaisiin harrastuksiin, joita ei voida järjestää kouluilla. Harrastebussin reitti kulkisi hankkeessa mukana olevilla kouluilla ja bussin kulkureittiä voisi myöhemmin laajentaa myös muille kouluille.

– Tämän lisäksi meillä on tarkoitus syksyllä käynnistää erilaisia kerhoja, joihin lapset ja nuoret voisivat iltapäivisin koulun jälkeen osallistua. Kerhotoiminta on vielä suunnitteluvaiheessa, ja niiden sisällöt ja aikataulut täsmentyvät tarkemmin alkusyksystä.

Yhteistyönä kiinnostavaa tekemistä lapsille ja nuorille

Nuorisopalvelujen lisäksi hankkeeseen osallistuvat perusopetus, liikuntapalvelut, Järvenpään Opisto ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto.

– Kutsumme tähän toimintaan mukaan kaikkia järvenpääläisiä harrastetoiminnan järjestäjä, jotta voimme yhdessä tarjota lapsille ja nuorille koulupäivän jälkeen toteutettavaa monipuolista ja innostavaa tekemistä, jatkaa Puro.

Jaa juttu: