Jampan ostoskeskuksen tulevaisuudesta neuvotellaan, syksyllä tiedetään enemmän

Järvenpään Jampan kaupunginosassa sijaitseva ostoskeskus tuhoutui tulipalossa 25.3.2022. Kaupunkilaisilta on tullut paljon kyselyitä ostoskeskuksen tulevaisuudesta ja kaupunginhallitukselle annettiinkin iltakoulussa 2.5. selonteko hankeneuvottelujen nykytilanteesta.

Järvenpään kaupungilla hankekehityksestä vastaava johtaja Olli Keto-Tokoi kertoo, että neuvottelut ostoskeskuksen taustalla olevan yhtiön osakkaiden kanssa aloitettiin pian tulipalon jälkeen. Ostoskeskusyhtiön osakkeenomistajia ovat Järvenpään kaupunki (n. 24 % osakepääomasta), Sagax Temple Portfolio 1, Porin Laiva- ja Satamapalvelu Oy sekä Järvenpään seurakunta.

Neuvotteluiden päätteeksi ostoskeskusyhtiön osakkeenomistajat tekevät arvionsa omistuksiensa tavoitteista. Näiden pohjalta kaupunki puolestaan tekee päätöksen hankkeen arvioimiseksi.

Ostoskeskusyhtiö käynnistänyt vakuutuskorvausprosessin, jonka kestosta ei ole arviota. Vakuutusyhtiö tekee selvityksiä ja tavoitteena on päästä raivaamaan ostoskeskuksen tontti nopealla aikataululla.

Asemakaavamuutoshanke voidaan käynnistää, kun osakkeenomistajien yhteiset tavoitteet hankkeen suhteen on määritelty. Arvioitu aikataulu neuvotteluiden loppuunsaattamiseksi on syksy 2022. Aikatauluun vaikuttaa myös vakuutusyhtiön toimien aikataulu.

Jaa juttu: