Järvenpää kokoaa kulttuurielämän tulevaisuutta kulttuuriohjelmaksi

Järvenpään kaupunki haluaa vahvistaa imagoaan kulttuurikaupunkina ja työstää siksi kulttuuriohjelmaa. Ohjelma linjaa kulttuurikaupungin vahvuudet, kulttuuritoiminnan pitkän tähtäimen tavoitteet ja myös kehittämiskohteet. Kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan kulttuuriohjelman tekemiseen vastaamalla kyselyyn.

Järvenpään kaupunki työstää kulttuuriohjelmaa, joka linjaa, miten Järvenpää esittäytyy kulttuurikaupunkina tulevaisuudessa. Tuleva kulttuuriohjelma korostaa kulttuurin vetovoimaa, lisää kaupunkilaisten kulttuurihyvinvointia ja luo yhteisöllistä tekemisen tapaa Järvenpäähän.

Valmis kulttuuriohjelma asettaa tulevaisuuden tavoitteita kaupungin omille kulttuuriyksiköille, mutta toimii myös innoittajana Järvenpäässä kulttuurin parissa toimiville yhdistyksille, järjestöille ja työryhmille. Kaikki kulttuuriasioista kiinnostuneet kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan ohjelman tekemiseen vastaamalla kyselyyn. Järvenpään kulttuuri- ja tapahtumapalvelut koostaa lopullisen ohjelman yhteistyössä kaupungin kulttuuriyksiköistä muodostetun työryhmän kanssa. Kyselyn ja työryhmätyöskentelyn lisäksi ohjelma nojaa vahvasti kaupunkistrategiaan.

Osallistu kulttuuriohjelman tekoon

Olit sitten siis kulttuuriasioista kiinnostunut kaupunkilainen, kulttuurikentän toimija, luottamushenkilö tai kaupungin työntekijä, voit vastata lyhyeen kyselyyn helposti verkossa osoitteessa https://link.webropol.com/s/kulttuuriohjelma. Kyselyä lähetetään myös sähköpostitse Järvenpään yhdistysluettelossa oleville järvenpääläisille yhdistyksille ja järjestöille vastattavaksi. Järvenpää-infon ja kaupunginkirjaston asiakaspalvelun aukioloaikoina saatavilla on myös paperisia vastauslomakkeita. Kyselyyn vastataan anonyymisti 15.3.2024 mennessä.

Muiden kulttuuriaiheiden lisäksi kulttuuriohjelmasta voi kuulla lisää keskiviikkona 13.3. klo 17 Kulttuurifoorumissa, joka on suunnattu etenkin yhdistyksille, järjestöille ja työryhmille, jotka toimivat kulttuurin parissa. Kyselyvastausten pohjalta kaupungin kulttuuriyksiköistä muodostettu työryhmä jatkaa suunnitelman työstämistä. Kulttuuriohjelman luonnos avataan vielä sähköisesti kommenteille toukokuussa. Tavoitteena on, että kulttuuriohjelma on valmis alkusyksystä 2024.

Lisätietoja:
Pirre Raijas
Kulttuurijohtaja
Hyvinvoinnin palvelualue, Järvenpään kaupunki
puh. 040 315 2244
pirre.raijas(at)jarvenpaa.fi

Jaa juttu: