Ilmakuva Järvenpäästä

Järvenpää ottaa käyttöön Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamallin vuonna 2021

Ilmakuva Järvenpäästä
Kuvaaja: Petri Kauppi

Järvenpään kaupungin tavoitteena on varmistaa ja turvata viihtyisä ja terveellinen kaupunkiympäristö, koskien myös yritysalueita. Viihtyisä kaupunki on kaikkien etu.

Kaupungin uusi ilmakuvakartta valmistuu syksyksi 2021. Ilmakuvasta voidaan havaita mahdolliset luvattomat kaatopaikat yleisillä alueilla, tonttien ylitykset ja roskaisuus, luvattomat rakennukset/rakennelmat jne. Tontin käyttötarkoitus huomioidaan tarkastelussa.

Kartta on nähtävissä Järvenpään karttapalvelu (arcgis.com)

Toimintamallin ensimmäisen yritysalueen maastokatselmus syksyllä 2021

Uusi toimintamalli pilotoidaan ensimmäiseksi Vähänummen teollisuusalueella Nummenkylässä. Alueella tehdään maastokatselmus pistokokeenomaisesti syys-lokakuussa 2021.

Maastokatselmuspäivä tarkentuu alkusyksyllä. Maastokatselmus toteutetaan huomioiden vallitseva koronatilanne. Katselmukseen kutsutaan mukaan alueen yrittäjät, Järvenpään yrittäjäyhdistyksen edustaja sekä Pelastuslaitos.

Osallistujat kaupungilta:

Vähänummen alueen kiinteistöjen edustajilta toivotaan ennakkoon mieltä askarruttavia kysymyksiä. Ne voi esittää kaupungille aihetunnisteella ”Viihtyisä kaupunkiympäristö, Vähänummi” osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi

Jatkotoimenpiteet

Maastokatselmuksien perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä yhdessä alueen yrittäjien kanssa.

Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalli otetaan jatkuvaan käyttöön kiertävästi koko kaupungin alueella. Näin toimimalla jo katselmoituun kohteeseen palataan säännöllisesti. Tulevat maastokatselmuskohteet päätetään erikseen ja niistä tiedotetaan etupainotteisesti.

Jaa juttu: