Järvenpää suunnittelee tontin myymistä kansainväliselle datakeskushankkeelle

Järvenpään kaupunginhallituksen kokouksessa 5.2.2024 on käsittelyssä kaupungin ja kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiön sekä datakeskustoimijan välinen aiesopimus sekä siihen liittyvä ehdollinen tontin vuokraaminen ja myöhemmin tapahtuva tontin myyminen. Aiesopimuksen kohteena on Vähänummen yritysalueella osoitteessa Emalikatu 13 sijaitseva 9,9 hehtaarin kokoinen tontti 60 000 k-m2 rakennusoikeudella. Tontin myyntihinta on 2,5 miljoonaa euroa. Osapuolten tavoitteena on, että toteutettavuusselvitysten jälkeen tontille rakentuu merkittävän kokoinen datakeskus toimintoineen.  

Kaupunginhallituksen päätöksen myötä ja seuraavana tapahtuvan kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö ja datakeskustoimija pystyy jo tehtyjen alustavien selvitysten jälkeen tekemään tarkemman selvityksen tontin ja sijainnin soveltuvuudesta datakeskushankkeelle. Tarkasteluun liittyy keskeisesti muun muassa sähkön saatavuuden, kaukolämpöverkon ja tietoliikenneyhteyksien selvitystyö sekä monimuotoinen yhteistyö suomalaisten rakennusalan yritysten kanssa.

Kaupungin taloudellisten ja työpaikkatavoitteiden lisäksi laatukriteerinä ja tavoitteena on hyödyntää datakeskuksesta saatava hukkalämpö, ns. hyötylämpö, joka edistää vihreää siirtymää ja vahvistaa edelleen merkittävällä tavalla kaupungin hiilineutraaliutta. Hankkeen edetessä kiinteistösijoitusyhtiö ja datakeskustoimija tekevät Järvenpäähän pitkäjänteisen investoinnin, jonka tavoiteltu vähimmäiskoko on alkuvaiheessa noin 500 miljoonaa euroa. Toteutuessaan se tulee vaikuttamaan positiivisesti mm. kiinteistö- ja rakennusalaan.

Tonttikauppa- ja rakennuttamispäätökset tehdään myöhemmin toteutettavuusselvitysten perusteella. Datakeskuksen toimintaan liittyvistä yksityiskohdista, kuten rakentamisen aikatauluista, teknisistä ratkaisuista ja arvioidusta työllisyysvaikutuksesta, kerrotaan lisää, kun hankkeeseen liittyvät päätökset on tehty.

”Järvenpään kaupunki on erittäin iloinen tästä mahdollisen kansainvälisen datakeskushankkeen yhteistyöstä, jolla on toteutuessaan merkittäviä, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia koko kaupungille ja laajemmin seudulle”, toteaa Järvenpään kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen.

Lisätiedot:

Harri Palviainen, kaupunkikehitysjohtaja, Järvenpään kaupunki
+358 500 967 744, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: