Järvenpää toteuttaa kaupunkistrategiaa ja satsaa nuoriin

Järvenpään kaupungin talousarviosta 2021, taloussuunnitelmasta 2021-23 sekä investointiohjelmasta 2021-30 ja veroperusteista 2021 päätetään kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 16.11. Järvenpään budjetti on rakennettu tiukat taloudelliset reunaehdot huomioiden viemään kaupunkia kohti strategian mukaisia tulevaisuuskuvia.

– Kehitysinvestointien kautta pyrimme toiminnan tehostamiseen ja sitä kautta vastuullisempaan verovarojen käyttöön talousjohtaja Kirsi Rinne sanoo.

Yksi esimerkki kehitysinvestoinneista on hallinnon ja tukipalveluprosessien uudistaminen. Lähivuosien aikana muun muassa vahvistetaan keskitettyjen päätöksenteon tuen, hankintapalveluiden ja asiakirjahallinnon prosesseja sekä kehitetään sopimus- ja toimitusketjun hallintaa.

Prosessien uudistamiseen liittyvät myös koko kaupungin hallinnon yhteiset toimitilat, jotka tulevat sijaitsemaan keskeisellä paikalla Perhelä-kortteliin valmistuvassa toimistokiinteistössä.

– Tilat mahdollistavat hyvään hallintoon ja parempaan asiakaspalveluun tähtäävien toimenpiteiden viimeistenkin osa-alueiden toteuttamisen vuoteen 2023 mennessä, hallintojohtaja Iiris Laukkanen kertoo.

– Uusiin toimitiloihin tulee myös tilat kaupunkilaisten kokoontumiselle, osallistumiselle ja kohtaamiselle, mikä edistää avoimen hallinnon ja osallisuuden tavoitteita, viestintäjohtaja Heli Vastamäki lisää.

Digitalisaatiolla laatua

Myös digitalisaatio on tärkeässä roolissa Järvenpään tulevaisuudessa.

– Digitalisaation astetta lisätään kaupungin sisäisissä ja ulkoisissa palveluissa muun muassa automatisoimalla manuaalisia prosesseja robotiikan ja keinoälyn avulla, parantamalla datan hyödyntämistä, kehittämällä tiedolla johtamista ja tuomalla kaupunkilaisille uusia asiointi- ja osallisuuskanavia sekä parempaa ja ajantasaisempaa tietoa kaupungin palveluista, tapahtumista ja tilanteesta, tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro kertoo.

– Henkilöstön voimavaroja kyetään kehittämisen myötä kohdistamaan oman työn kehittymisen lisäksi myös uusiin ja muuttuviin tehtäviin, henkilöstöjohtaja Merja Soosalu toteaa.

Uusia kouluja, rahaa nuorten kesätyöllistämiseen

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella halutaan kehittää entisestään elinikäisen oppimisen polkua ja sujuvoittaa sen nivelvaiheita.

– Kaupunkiin on rakenteilla ja suunnitteilla useita muuntojoustavia ja uudenlaista pedagogiikkaa mahdollistavia uusia kouluja ja päiväkoteja, vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä kertoo.

Hyvinvoinnin palvelualueella tuetaan kaupunkilaisten omaa toimijuutta ja kehitetään kaupungista virikkeellistä alustaa kulttuurin tekijöille ja kokijoille. Palvelualueen budjettiin tehtiin ensi vuodelle 100 000 euron lisäys nuorten kesätyöllistämiseen.

– Näin pyritään edes osittain paikkaamaan nuorilta koronavuoden kesänä puuttumaan jääneitä kesätyöpaikkoja, vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara toteaa.

Tulevaisuus rakentuu, koronan jatkumiseen varaudutaan

Kaupunkikehityksen budjetissa on haluttu varmistaa kaupungin kasvun kannalta strategisesti tärkeiden investointien toteuttaminen.

– Tämä näkyy kaupunkilaisille erityisesti kaupungin keskustan kehittymisenä ja Ainolan läheisyydessä olevan Lepola 4 -alueen rakentumisena, kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi sanoo.

Kaupunki on varautunut vuoden 2021 talousarviossaan mahdollisesti ensi vuodelle pitkittyvän koronaepidemian mukanaan tuomiin taloudellisiin vaikutuksiin.

– Kaupunginhallituksen talousarvioehdotukseen sisältyvä 1,6 miljoonan niin sanottu koronavaraus on välttämätön, koska pandemia vaikuttaa työllisyyteen ja palvelumaksuihin vielä pitkään ensi vuonna. Ilman sitä esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan palveluita voidaan joutua herkemmin kokonaan sulkemaan tilanteen jatkuessa, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen toteaa.

Linkki kaupunginvaltuuston 16.11. talousarvio- ja taloussuunnitelmapykälään.

Jaa juttu: