Järvenpäämedia sai omat verkkosivut

Järvenpään kaupunki lanseerasi oman median konseptinsa Järvenpäämedian marraskuussa 2020 kaupungin verkkosivujen uudistamisen yhteydessä. Nyt Järvenpäämedia on ottanut askeleen eteenpäin ja saanut omat verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta jarvenpaamedia.fi.

– Jarvenpaa.fi-sivustolla tärkeintä on kaupungin palvelujen löydettävyys, kun taas Järvenpäämedian omilla sivuilla meillä on mahdollisuus nostaa mediamainen sisältö esiin entistä paremmin ja markkinoida sitä monikanavaisesti. Järvenpäämedian sisältöjä nostetaan edelleen esiin myös jarvenpaa.fi-sivustolle, viestintäjohtaja Heli Komulainen kertoo.

Järvenpäämediaan tuotetaan monenlaisia sisältöjä, kuten tarinoita, blogeja, Järvenpääpuhe-podcasteja ja Järvenpäästudio-lähetyksiä. Myös asukaslehti Luonnotar sekä tiedotteet kaupungista ovat osa Järvenpäämediaa. Järvenpäämediassa tuodaan esiin kaupungin monet kasvot ja äänet: kaupunkilaiset, kaupungin työntekijät, yritykset, kuntapoliitikot ja yhteistyökumppanit. Järvenpäätä halutaan kehittää yhdessä ja Järvenpäämedia on yksi tapa tuoda eri tahot yhteen.

Järvenpäämedian taustalla on Järvenpään brändi, jonka keskeisenä ajatuksena on luoda syvää yhteyttä kaupungin kaikkien toimijoiden välille. Järvenpäämedia toteuttaa kaupungin brändikäsikirjassa määriteltyä puheentapaa, joka on raikas ja selkeä. Kaupungin ääni ei kangertele tai pölyty. Se puhuu avoimesti ihmiseltä ihmiselle. Järvenpää uskaltaa olla perustellusti mieltä. Se käyttää hashtageja, uutta teknologiaa, on sosiaalinen, reaktiivinen ja läsnä. Järvenpään tapa puhua on salliva, ei arvosteleva. Edellä kuvatulla tavalla puhuu kaupunki, jolla on tervettä itsetuntoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Tutustu täältä Järvenpään brändikäsikirjaan.

Järvenpäämedian perjantaisin ilmestyvän viikkokoosteen voi tilata sähköpostiinsa osoitteessa uutiskirje.jarvenpaa.fi.

– Järvenpäämediaa kehitetään koko ajan kaupunkilaisia ja muita sidosryhmiä paremmin palvelevaksi, joten kaikki palaute on tervetullutta. Palautetta ja juttuideoita voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen viestinta@jarvenpaa.fi, Komulainen sanoo.

Jaa juttu: