Järvenpään harrastuskalenteri julkaistiin – alussa harrastustoimintaa tarjolla erityisesti peruskoululaisille

Järvenpäässä on otettu käyttöön uusi sähköinen harrastuskalenteri, jonka avulla ensimmäisessä vaiheessa erityisesti ala- ja yläkouluikäisten on mahdollista löytää mieluinen harrastus. Harrastuskalenterin käyttöönotto liittyy Harrastamisen Suomen malliin, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamuoto. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Järvenpään Jäke harrastaa -hanke sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta mallin mukaisen toiminnan toteuttamiseen 70 000 euroa lukuvuodelle 2023–2024.  

Kevään ja kesän aikana Järvenpään koulujen verkostoon on rakennettu Harrastamisen Suomen mallin mukaista maksuttomien harrastusten valikoimaa, ja ilmaisten koululaisharrastusten tarjonta on kasvanut merkittävästi. Valikoimaan pääsee tutustumaan Järvenpään harrastuskalenterissa, josta löytyy tällä hetkellä koululaisille tarjottu maksuton kerhotoiminta.  Harrastuskalenterin kautta oppilaat voivat itse ilmoittautua mieluisaan harrastukseen. Ilmoittautua voi myös muiden kuin oman koulun tarjoamaan toimintaan.  

 Harrastuskalenteri tulee päivittymään syksyn aikana, kun mukaan saadaan myös paikallisten seurojen ja yhdistysten tarjoama toiminta sekä kaupungin oma matalan kynnyksen harrastustoiminta. Tällä hetkellä harrastuskalenterista löytyy peruskouluikäisille tarjotun toiminnan lisäksi Setlementti Louhelan nuorille aikuisille tarkoitettu futsal-ryhmä.  

”Viime lukuvuoden huoltajakyselyn mukaan perheet kaipaavat lisää maksuttomia harrastuksia kouluille. Nyt on mistä valita! Nyt vaan harrastuskalenteria tutkimaan, osa kerhoista käynnistyykin jo ensi viikolla.”, Jäke harrastaa -koordinaattori Tiina Liimatainen iloitsee.  

Tutustu Järvenpään harrastuskalenteriin! 

Lisätietoja: 

Tiina Liimatainen 

Jäke harrastaa-koordinaattori 

tiina.liimatainen@jarvenpaa.fi 

040 315 2660 

Jaa juttu: