Järvenpään HSL-jäsenyyden tähtäin siirtyy vuoteen 2024

Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa 2019, että kaupunki liittyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2022 lähtien. Päätökseen sisältyi ehto, että HSL:n perussopimukseen liitytään, mikäli jäsenyys tuo merkittävän parannuksen Järvenpään ja Helsingin välillä liikennöiviin junavuoroihin.

Koronavuosi on tuonut mukanaan mittavat haasteet joukkoliikenteelle. Julkisen liikenteen matkustajamäärät ja lipputulot ovat romahtaneet. Tällä hetkellä on vielä mahdotonta ennustaa, nousevatko matkustajamäärät pandemian jälkeen ennalleen vai jäävätkö ne pysyvästi entistä alhaisemmiksi mm. lisääntyvän etätyöskentelyn myötä.

Lähivuosiin liittyy myös muita epävarmuustekijöitä Järvenpään mahdolliseen HSL-jäsenyyteen liittyen. HSL on käynnistänyt uuden lippujärjestelmän suunnittelun. Siinä tariffimalli, vyöhykkeet ja hinnoitteluperusteet voivat muuttua oleellisesti. Lisäksi VR-liikenteen tarjonta ja korvaustaso tulevina vuosina ei ole vielä tiedossa.

Pääradan lisäraiteen 2. vaiheen rahoitus on hyväksytyn MAL-sopimuksen mukaan tulossa valtiolta. Lisäraiteen 2. vaihe etenee, mutta valmistumisaikataulusta ei ole täyttä varmuutta. Sen voidaan olettaa valmistuvan viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Tätä ennen junavuorojen lisääminen Helsingin ja Järvenpään välille voi olla Järvenpään kaupunkikehityksen arvion mukaan haasteellista.

Myös Järvenpään HSL-jäsenyyden kustannusarvio on muuttunut syksystä 2019. Kun Järvenpään kuntaosuudeksi tulojen jälkeen alun perin arvoitiin 2,1 miljoonaa euroa, on HSL:n päivitetty arvio 3,3 miljoonaa euroa. Kaupunkikehityksen tekemän arvion mukaan jäsenyydellä olisi kuitenkin merkittävä vaikutus kaupungin saavutettavuuteen ja sitä kautta vetovoimaan ja muun muassa maanmyyntituloihin.

– Kaikista edellä mainituista syistä Järvenpäässä ei pystytä alkuperäisessä aikataulussa ennakoimaan, täyttyvätkö valtuuston asettamat HSL-jäsenyyden ehdot. Jäsenyytemme ei siis mahdollistu vuoden 2022 alussa, vaan teemme aikanaan uudelleentarkastelun tähtäimessä vuosi 2024, jolloin myös Järvenpään oman sisäisen joukkoliikenteen nykyinen sopimus on päättymässä, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen sanoo.

– Pidän HSL-jäsenyyttä Järvenpäälle strategisesti oikeana valintana ja toivon, että päätös tehdään heti, kun vaikutukset ja kustannukset voidaan järkevästi arvioida.

Jaa juttu: