Järvenpään kaasutankkausasema on saanut hyvän vastaanoton

Järvenpäässä Boogien yritysalueella sijaitseva Gasumin kaasutankkausasema on palvellut autoilijoita jo reilun vuoden verran. Ympäristöystävällisten käyttövoimien yleistyminen on edistänyt niin Järvenpään kaupungin kuin alueen yrittäjien ympäristötavoitteita.

Kuva: Gasum Oy.

Järvenpään ensimmäinen kaasutankkausasema on palvellut Boogien yritysalueella osoitteessa Diggarinkatu 8 A jo reilun vuoden verran. Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasion mukaan asiakkaat ovat löytäneet Järvenpään uuden aseman vuoden aikana hyvin ja vastaanotto on ollut hyvin positiivista.

– Aseman sijainti Boogien kasvavalla yritysalueella on erinomainen palvelemaan sekä kasvavaa paikallista kaasuautoilijoiden joukkoa että runsaslukuista ohikulkuliikennettä. Myös raskaamman liikenteen toimijat ovat löytäneet aseman.

– Lisäksi asema edistää myös Järvenpään kaupungin omien päästövähennystavoitteiden saavuttamista luomalla mahdollisuuden puhtaamman kaupunkiliikenteen järjestämiseksi.

Järvenpään kaupungin yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo tietää paikallisia yrityksiä, jotka ovat vaihtaneet omaa autokalustoaan kaasuautoihin Järvenpään Gasum-kaasutankkausaseman myötä. Tämä on hyvä esimerkki ympäristövastuullisuudesta myös muille järvenpääläisille yrityksille tai yksityisautoilijoille.

Keinona biokaasu

Yhteiskunnan päästöjä tulee vähentää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja liikenteen päästöjen vähentäminen on oleellinen osa kokonaisuutta.

– Biokaasu on tunnistettu laajasti erinomaiseksi keinoksi vähentää liikenteen päästöjä. Tuotamme biokaasua Suomessa ja Ruotsissa sekä hankimme sitä pohjoismaisilta ja eurooppalaisilta kumppaneiltamme. Se on tärkeä osa vihreää siirtymää ja matkalla yhteiskunnan päästöjen pikaiseksi vähentämiseksi.  Samalla biokaasu mahdollistaa merkittävät päästövähennykset nopeasti ja on erinomainen esimerkki toimivasta kiertotaloudesta, Paasio kertoo.

Gasum rakentaa myös parhaillaan toista asemaa Sipoon Bastukäriin.

– Uskomme Sipoon uuden aseman yhdessä Järvenpään aseman kanssa luovan erittäin hyvät edellytykset entistä laajemmalle alueelliselle biokaasun kysynnälle.

Ukrainan sota on ollut omalta osaltaan vaikuttamassa energiamarkkinoihin erityisesti kustannusten nousun kautta.

– Näistä vaikeista ajoista huolimatta kaasun kilpailukyky suhteessa muihin vaihtoehtoihin on säilynyt hyvänä ja kaasun jakelu Gasumin kaikilla asemilla on toiminut normaalisti.

Tiesitkö?

Gasum on pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja, joka tuottaa biokaasua 17 omalla biokaasulaitoksella Pohjoismaissa ja hankkii sitä eurooppalaisilta kumppanilaitoksilta. Gasumin tavoitteena on tuoda markkinoille vuoteen 2025 mennessä 4TWh biokaasua. Biokaasulla voidaan saavuttaa jopa 90 prosentin päästövähenemä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Se on kestävä ja täysin uusiutuva polttoaine, jota tuotetaan muun muassa biohajoavasta jätteestä ja teollisuuden sivuvirroista. Yhteensä Gasumilla on tällä hetkellä 40 tankkausasemaa Suomessa.

Lisätietoja:

Olli Paasio
Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum
p. +358 50 392 6477
olli.paasio@gasum.com


Lue myös:

Järvenpään ensimmäinen kaasutankkausasema on avattu

Järvenpäähän tulee Gasumin kaasutankkausasema

Jaa juttu: