Järvenpään kaupungin tulos vuodelta 2020 on 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Kaupungin tilinpäätöstietojen mukaan Järvenpään kaupungin tulos vuodelta 2020 on 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvio laadittiin 6,9 miljoonaa alijäämäiseksi. Vuosikate vuodelta 2020 on 22,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun se vuonna 2019 oli – 8,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilanne parani ennen kaikkea valtionosuuksien lisääntymisen, mutta myös myönteisen toimintakatteen kehityksen seurauksena.

– Kaupungin oma toiminta suoriutui koronasta huolimatta vuodesta hienosti. Sopeutustoimenpiteillä saatiin kurottua umpeen tulomenetyksien aiheuttamaa tulovajetta. Oman toiminnan toimintakate parani ja toimintamenot jopa laskivat edellisvuotisesta. Myös maanmyynti toteutui talousarviota paremmin, talousjohtaja Kirsi Rinne kertoo.

Sosiaali- ja terveystoimessa budjetti ylittyi 8,3 miljoonalla. Sotemenot kasvoivat edellisvuotiseen nähden 3,6 % eli 5,2 miljoonaa euroa. Keusoten oman toiminnan koronakustannuksista ja tulomenetyksistä Järvenpäälle kohdennettiin 5,5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi HUSin korona-alijäämän ja alaskirjausten kattamisen kustannus oli Järvenpäälle noin miljoona euroa.

Valtio tuki merkittävästi kuntien taloutta lisäämällä valtionosuuksia. Järvenpään valtionosuudet lisääntyivät 20 miljoonalla eurolla, mistä 14 miljoonaa oli koronakompensaatioita ja kaksi miljoonaa harkinnanvaraista valtionosuutta.

– Verotulot kasvoivat poikkeusoloista huolimatta 3,9 %, vaikkakin alun perin odotetuista verotuloista jäätiin 3,4 miljoonaa euroa. Kasvu selittyy vuoden 2019 verotulojen tilittämisestä kunnille vasta 2020. Ilmeisesti tulonsaajat eivät ole vuoden aikana korjauttaneet verokorttejaan pudonneista tuloista huolimatta, mikä heijastunee pienempinä verotulokertyminä kuluvalle vuodelle. Koronan vaikutukset todennäköisesti näkyvät tuloissa viipeellä, talousjohtaja arvioi.

Verotuloissa näkyy myös verotulomenetysten kompensoimiseksi tehty yhteisöverotulojen kuntaosuuden korotus, joka toi Järvenpään kassaan 0,8 miljoonaa euroa lisää yhteisöverotuloa.

– Tulomenetysten ja menolisäysten kompensointi yhteisöverotulojen kautta ei ole erityisen toimiva väline tilanteessa, jossa yritysten tulontuottamiskyky heikkenee. Tuki ei myöskään kohdennu kunnille tasaisesti, vaan ne kunnat, joissa on paljon yhteisöveroja maksavia yrityksiä, saavat selvästi enemmän, Rinne muistuttaa.

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2020 konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 29.3.2021 ja valtuusto viimeistään kesäkuussa 2021.

Tilinpäätös 2020

Jaa juttu: