Järvenpään kaupungin työterveyspalvelujen tuottajaksi Suomen Terveystalo Oy

Järvenpään kaupungin työterveyspalvelujen tuottaja vaihtuu syksyllä. Kaupunginhallitus päätti 29.3.2021 kokouksessaan valita kaupungin työterveyshuoltopalvelujen tuottajaksi Suomen Terveystalo Oy:n.

Tavoitteena on, että uudet työterveyshuoltopalvelut otetaan käyttöön 1.9.2021 alkaen. Nykyinen työterveyshuoltopalvelujen toiminta jatkuu normaalisti siihen asti. Järvenpään kaupunki kilpailutti työterveyshuoltopalvelunsa Hanselin dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella.

Järvenpään kaupungin työterveyspalvelujen piirin kuuluu Järvenpään kaupungin henkilöstö. Lisäksi Järvenpään kaupunki tuottaa työterveyshuoltolaissa edellyttämän järjestämisvastuun mukaisesti työterveyshuoltopalveluita noin 200 yksityiselle Järvenpään kaupungin alueella toimivalle työnantajalle.

Yritykset, jotka nyt ovat hankkineet omat työterveyshuoltopalvelunsa kaupungin järjestämisvastuun puitteissa, ratkaisevat omien työterveyshuoltopalveluiden jatkon.

Jaa juttu: