Järvenpään kaupungin työterveyspalvelujen tuottajana aloittaa syksyllä Suomen Terveystalo Oy

Järvenpään kaupungin työterveyspalvelujen tuottaja vaihtuu. Järvenpään kaupungille työterveyshuoltopalveluja tuottaa Suomen Terveystalo Oy 1.9.2021 alkaen.

Nykyinen työterveyshuoltopalvelujen toiminta jatkuu normaalisti elokuun loppuun asti. Järvenpään kaupunki kilpailutti työterveyshuoltopalvelunsa Hanselin dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella.

Järvenpään kaupungin henkilöstön lisäksi kaupunki tuottaa työterveyshuoltolaissa edellyttämän järjestämisvastuun mukaisesti työterveyshuoltopalveluja noin 200 yksityiselle Järvenpään kaupungin alueella toimivalle työnantajalle. Työterveyspalvelujen järjestämisvastuun piiriin kuuluvat kaupungin alueella toimivat yritykset, maatalousyrittäjät, omaa työtä tekevät, vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat, yhdistykset ja muut julkiset ja yksityiset organisaatiot.

Yritykset, jotka nyt ovat hankkineet omat työterveyshuoltopalvelunsa kaupungin järjestämisvastuun puitteissa, ratkaisevat itsenäisesti omien työterveyshuoltopalveluiden jatkon.

Mikäli kaupungin alueella toimiva yritys tai muu taho päättää valita työterveyspalvelujensa tuottajaksi Suomen Terveystalo Oy:n, yritys voi solmia joko lakisääteisen työterveyssopimuksen Järvenpään sopimushinnoin tai vaihtoehtoisesti työterveyssopimuksen (ei sisällä Järvenpään kaupungin sopimushintoja), jossa lakisääteisen työterveyspalvelujen lisäksi on myös sairaanhoito. Huom! Kokonaisuudessa (jossa myös sairaudenhoito) Järvenpään sopimushinnat koskee vain lakisääteistä osuutta. Sairaudenhoidon osuus on Terveystalon voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Katso tarkemmin: Työterveyspalvelujen järjestäminen Järvenpään kaupungin alueella toimiville yrityksille, yhteisöille ja muille toimijoille

Lisätietoja:

  • palvelussuhdepäällikkö Mika Lindgren, Järvenpään kaupunki, puh. 040 315 3983, mika.lindgren@jarvenpaa.fi
  • Suomen Terveystalo Oy, puh. 030 633 9529, yritysmyynti@terveystalo.com

Jaa juttu: