Järvenpään kaupunginhallituksen päätöksiä 13.5.2024

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaisessa kokouksessaan uutta hallintosääntöä ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä. Kaupunginhallituksen kokouksessa tehtiin hallintosääntöluonnokseen muutamia muutosehdotuksia. Osa niistä hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitykseen yksimielisesti, mutta muutamista ehdotuksista äänestettiin.

Kaupunginhallitus päätti talousarvion 2024 muuttamisesta. Esitykseen sisältyi muun muassa ns. siirtomäärärahojen hyväksyminen vuoden 2023 budjetin alituksista ja ylityksistä johtuen.  Kaupunginhallitus päätti myös Valtuustokatu 10:n tontin myymisestä Hartelalle.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan laajennetun henkilöstöasiainjaoston nimeämisestä jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi. Hallintosäännön 14 §:n mukaan valittaessa palvelualuejohtajaa henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa kaupunginhallituksen nimeämänä. Kaupunkikehityksen palvelualueen palvelualuejohtaja on irtisanoutunut ja viran rekrytointiprosessi aloitetaan syksyllä, joten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa on tarpeen laajentaa.

Laajennettuun henkilöstöasianjaostoon nimettiin edustajat edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneista ja läpi saaneista ryhmistä, joilla ei ole ennestään edustajaa henkilöstöasiainjaostossa. Keskustan edustajaksi valittiin Tarja Edry (varalla Tomi Passi), vasemmistoliiton edustajaksi Mimmi Launiala (varalla Heini Liimatainen) ja kristillisdemokraattien edustajaksi Markku Tenhunen (varalla Pia Valonen).

Linkki kaupunginhallituksen pöytäkirjaan 13.5.2024

Lisätiedot:

Eemeli Peltonen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
050 557 9092
eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: