Järvenpään kaupunginhallituksen päätöksiä 22.5.2023

Järvenpään kaupunginhallitus kuulin maanantain 22.5. kokouksessaan iltakouluasiana turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Jussi Jokivaaran katsauksen kaupungin kokonaisturvallisuuteen.  

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2022 ja esittää kaupunginvaltuustolle sen merkitsemistä tiedoksi.

Kokouksessa päätettiin Järvenpään kaupungin lausunnosta MAL 2023 -suunnitelmaluonnokseen. Järvenpään kaupungin näkökulmasta on lausunnon mukaan erittäin positiivista, että Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys sisältyy MAL-suunnitelman investointiohjelmaan. Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämän kilpailukykyyn sekä Järvenpään ja Tuusulan taajamien liikenneturvallisuuteen. Järvenpään kaupungin lausunnossa todetaan myös mm., että kansallisissa ratahankkeissa tulisi keskittyä nykyisten raideyhteyksien kehittämiseen ja kapasiteetin lisäämiseen siten, että lähi- ja kaukojunaliikenteen osalta saavutetaan mahdollisimman tehokas infrastruktuuri.

Kokouksessa Järvenpään kaupungin MAL-lausuntoon tehtiin neljä muutosehdotusta, joista kaupunginhallitus hyväksyi kolme äänestysten jälkeen.

Järvenpään asunto-ohjelman kaupunginhallitus päätti esittelijän ehdotuksesta palauttaa valmisteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyi TE-palveluiden aiesopimuksen

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Lain mukaan työllisyysalueen kuntien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus kahden viikon kuluessa sopimuksen hyväksymisestä ja kuitenkin viimeistään 31.10.2023.

Järvenpään kaupunginhallitus hyväksyi aiesopimuksen järjestelystä, jossa tulevan työllisyysalueen muodostaisivat Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Työllisyysalueen vastuukuntana toimisi Järvenpään kaupunki.

Aiesopimus koskee työllisyysalueen muodostamista tarkoittavaa valmistelua ja se on käsittelyssä kaikkien kaavaillun uuden työllisyysalueen päättävissä toimielimissä.

Linkki kaupunginhallituksen pöytäkirjaan 22.5.2023.

Lisätiedot:

Eemeli Peltonen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
050 557 9092
eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: