Järvenpään kaupunginhallituksen päätöksiä 23.1.2023

Varautuminen riittävään keskustapaikoitukseen tulevaisuudessa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sopimuksen pysyvien rasitepaikkojen muuttamisesta määräaikaisiksi rasitepaikoiksi Järvenpään keskustassa Järvenpään kaupungin omistamalla tontilla. Sopimus liittyy kaupungin tavoitteeseen kehittää alueen pysäköintiä niin, että nykyiselle pintapysäköintialueelle olisi mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa monikerroksinen pysäköintilaitos, johon osoitettaisiin nimeämättömiä autopaikkoja lyhyt- ja pitkäaikaispysäköintitarkoituksiin. Pysäköintilaitoksen toteuttamisen tavoitteena on turvata keskusta-alueella sijaitsevien autopaikkojen riittävyys pitkällä aikavälillä.

Samaan tavoitteeseen liittyen kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistöjen vaihtokaupan (§ 22).

Järvenpään asunto-ohjelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asunto-ohjelman valmisteluun, jotta valtuustoryhmät voisivat vielä käydä keskustelua ohjelmasta.

Järvenpään yritys- ja elinkeino-ohjelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ohjelman osaltaan, joten se etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi helmikuussa. Yritys- ja elinkeino-ohjelman tavoitteita:

  • Yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät, syntyy uusia menestyviä yrityksiä.
  • Yritykset tuottavat palveluita vireään kaupunkiin ja tukevat sujuvaa asioiden hoitumista.
  • Hyvinvoivat yritykset, joita autetaan eri tilanteissa. Yritykset työllistävät ja tekevät yhteistyötä monipuolisesti.

Vammaisneuvoston ja eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelmat ja talousarviot

Vammaisneuvosto ja eläkeläisneuvosto ovat nuorisovaltuuston ohella kaupungin tärkeitä vaikuttamistoimielimiä. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan vammaisneuvoston ja eläkeläisneuvoston toimintasuunnitelmat sekä talousarviot alkaneelle vuodelle.

Linkki kaupunginhallituksen pöytäkirjaan 23.1.2023

Lisätiedot:

Eemeli Peltonen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
050 557 9092
eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: