Järvenpään kaupunginhallituksen päätöksiä 27.11.2023

Järvenpään kaupunginhallitus käsitteli eilisessä kokouksessaan meneillään olevia investointihankkeita, joihin on tehty sitoumuksia ennen kaupunginvaltuuston 13.11. tekemää päätöstä investointien karsimisesta. Näitä ovat mm. Kyrölän koulun muutos päiväkodiksi, JYK2-hankkeen suunnitteluvaihe, Anni-tädin kylä, Svengin alueen kunnallistekniikka sekä liikuntapuiston uudistuksen ensimmäinen vaihe.

Esittelijä kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: “Kaupunginhallitus toteaa, että edellä kuvauskentässä mainittuja hankkeita voidaan valtuuston päätöksen 13.11.2023 § 72 mukaan edistää pois lukien Villa Kokkonen, jonka osalta asia tuodaan päätöksentekoon kaupunginhallituksen kokoukseen 18.12.” Kaupunginhallitus päätti asian muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Asunto-ohjelma etenee muutoksin valtuustoon

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Järvenpään asunto-ohjelmaa. Käsittelyn kuluessa Laura Virkkunen teki Ismo Nöjdin ja Tuija Kuusiston kannattamana yhdeksän muutosehdotusehdotusta, joista kaikista äänestettiin. Kaikki muutosehdotukset voittivat äänestyksessä pohjaesityksen, joko äänin 3-8, 4-7 tai 5-6. Äänestystulokset ovat nähtävissä tarkemmin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta.

Kaupunginjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jonka perustelu kuuluu seuraavasti: ”Esitetyn selvityksen perusteella on vaarana, ettei muutetulla asunto-ohjelmaehdotuksella tavoiteta valtuuston hyväksymiä strategisia- ja taloustavoitteita.”

Asunto-ohjelma tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 11. joulukuuta

Muita kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessaan käsittelemiä asioita olivat mm. vuoden 2023 talousarvion muuttaminen, talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2024 sekä Anni-tädin kylän asemakaavan osittainen voimaantulo.

Linkki kaupunginhallituksen pöytäkirjaan 27.11.2023

Lisätiedot:

Eemeli Peltonen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
050 557 9092
eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: