Järvenpään kaupunginhallitus päättää mahdollisimman pian menettelytavasta kaupunkikehitysjohtajan virkaan liittyen

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 16.11.2020 kumonnut Järvenpään kaupunginvaltuuston päätöksen 19.3.2018 § 26 ”Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttäminen”.

Järvenpään kaupunki tekee asiasta juridisen arvion, jonka perusteella kaupunginhallitus ratkaisee, lähteekö se valmistelemaan päätöksestä valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen vai aletaanko päätöstä kaupunkikehitysjohtajan viran täyttämisestä valmistella uudelleen.

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi jatkaa toistaiseksi virkatehtävien hoitamista.

Jaa juttu: