Järvenpään kaupunki kysyy jälleen resurssiviisaasta arjesta

Miten resurssiviisaat ja ympäristöystävälliset valinnat näkyvät arjessasi? Miten Järvenpään kaupunki voisi parhaiten kannustaa asukkaitaan kestäviin valintoihin?

Kyselyssä selvitetään järvenpääläisten kokemuksia resurssiviisaan arjen edellytyksistä sekä asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin resurssiviisaustyöhön. Tulosten avulla kehitetään kaupungin resurssiviisaustyötä sekä kestävän kehityksen seurantaa kuvaavia mittareita.

Kysely on auki 24.2.–12.3.2021 osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/6E67A323CD3E2371. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Ensimmäinen järvenpääläisten resurssiviisaita valintoja selvittänyt kysely tehtiin vuonna 2018. Kyselyyn vastasi silloin 283 järvenpääläistä.

Kaupunkilaisten resurssiviisaat valinnat kiinnostavat

Resurssiviisaasta arjesta kysytään neljän eri osa-alueen avulla. Kysymykset koskevat asumista, liikkumista, ruokaa ja palveluja sekä tavaroita ja hankintoja.

–Haluamme tietää, mitä kestäviä arjen valintoja asukkaat tekevät jo, ja millä osa-alueilla pitäisi yhdessä etsiä keinoja resurssiviisaan arjen edistämiseksi, sanovat erikoissuunnittelija Eira Linko ja tekninen suunnittelija Outi Koskinen Järvenpään kaupungilta.

Resurssiviisaus on järkevää ja kestävää resurssien käyttöä

Resurssiviisaus tarkoittaa, että erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tiloja, tuotteita ja palveluita käytetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Järvenpään kaupunki on sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin. Tavoitteena on päästötön, jätteetön ja ylikuluttamista välttävä kaupunki vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi kaupunki pyrkii hiilineutraaliksi 2035. Valtuusto hyväksyi Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan marraskuussa 2019 – nyt on käynnissä tavoitteiden toimeenpano.

Osana Järvenpään resurssiviisaustavoitteiden toimeenpanoa kaupunki kehittää yhteistyössä Keravan kanssa ympäristötavoitteiden seurantaan liittyvää Ympäristövahti-palvelua. Palvelu lanseerataan kesällä 2021. Lisäksi Järvenpään kaupunki on viime syksystä lähtien jalkauttanut tiekartan toimia kaupunkiorganisaation sisällä.

Viestimme kyselyn tuloksista kevään aikana kaupungin kanavissa.

Lisätietoja:

Eira Linko, erikoissuunnittelija, Järvenpään kaupunki, puh. 040 315 2257, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Outi Koskinen, tekninen suunnittelija, Järvenpään kaupunki, puh. 040 315 3909, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: